MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. ...

08/02 Thứ tư tuần V thường niên

Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những ...

Lịch Công Giáo

Thứ tư, ngày 8 tháng 2
Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr). Thánh Jôsephina Bakhita, trinh nữ (Tr). St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.
[ 5 6 7 8 9 10 11 ]
Lên đầu trang