Tin mới nhất

Xem thêm tin tức
MÙA CHAY

“Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành mầu nhiệm Vượt Qua. ...

07/02 Thứ ba tuần V thường niên

“Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 7 tháng 2
St 1,20―2,4a; Mc 7,1-13
[ 4 5 6 7 8 9 10 ]
Lên đầu trang