Lịch Công Giáo

Thứ sáu, ngày 6 tháng 5
TUẦN 6 PHỤC SINH

Cv 18, 9-18
Tv 46, 2-3. 4-5. 6-7

Ga 16, 20-23a

       

            Các bài đọc hàng ngày 

          DailyReadings       Shalom

[ 3 4 5 6 7 8 9 ]
Lên đầu trang