Tin mới nhất

Chói lọi như mặt trời 18 giờ 24, 25 Tháng 7 2016
Tòa Thánh vẫn sẵn sàng giúp Venezuela 17 giờ 55, 25 Tháng 7 2016
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Thứ hai, ngày 25 tháng 7
TUẦN 17 Thường niên

2 Cr 4, 7-15
Tv 125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6
Mt 20, 20-28


Thánh GIACÔBÊ

            Các bài đọc hàng ngày 


          DailyReadings       Shalom

Lên đầu trang