Tin mới nhất

Từ bỏ mọi sự để theo Thầy 22 giờ 45, 31 Tháng 8 2016
1 Sep Thu - 22nd Week in Ordinary Time 22 giờ 41, 31 Tháng 8 2016
PRAYING WITH THE CHURCH 22 giờ 38, 31 Tháng 8 2016
PHONG TRÀO: VIẾT VỀ YÊU THƯƠNG 21 giờ 5, 31 Tháng 8 2016
Năm lời khuyên để tĩnh tâm tại gia! 10 giờ 13, 31 Tháng 8 2016
Có phải sợ cơn giận của Chúa không? 10 giờ 10, 31 Tháng 8 2016
Xem thêm tin tức
Từ bỏ mọi sự để theo Thầy

Bước chân vào trần gian, Chúa Giêsu đơn giản chỉ làm một chuyện đó là mang cứu độ Chúa Cha trao phó cho trần gian. Mang ơn ...

Có phải sợ cơn giận của Chúa không?

Sự giận dữ của Chúa xuất hiện hơn bốn trăm lần trong Sách Thánh – bốn lần hơn sự giận dữ của con người! – thế mà trong Cựu ...

Lịch Công Giáo

Thứ tư, ngày 31 tháng 8
TUẦN 22 Thường niên
[ 28 29 30 31 1 2 3 ]
Lên đầu trang