Tin mới nhất

Xem thêm tin tức
Yêu thương - Bác ái và Phục vụ

Rong ruổi rao giảng Tin Mừng trên các ngã đường, gặp gỡ đủ mọi hạng người, mang lại niềm vui, ơn tha thứ và chữa lành các ...

Để Làm Môn Đệ Chúa

Suy niệm Chúa nhật XXIII năm – C (Lc 14, 25 - 33) ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 30 tháng 8
TUẦN 22 Thường niên
[ 27 28 29 30 31 1 2 ]
Lên đầu trang