Tin mới nhất

Con Người làm chủ ngày sabát 13 giờ 55, 18 Tháng 1 2021
Đừng vụ luật 13 giờ 52, 18 Tháng 1 2021
Xem thêm tin tức
Linh hồn và sự sống đời sau

Người Công Giáo có một kinh nguyện rất hay vẫn được dùng trong khi viếng xác hoặc giỗ chạp đó là Kinh “ Chúa Thiên Đàng” ...

Xin cùng tìm kiếm

Tác phẩm SẤM TRUYỀN CA ra đời trước Truyện Kiều gần 150 năm, viết bằng thơ lục bát hồn nhiên, trong sáng, với phong cách ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 19 tháng 1
Dt 6,10-20; Mc 2,23-28
Lên đầu trang