Theo Chúa thời Covid-19

Chúa gọi em bước theo Ngài. Cả là một vấn đề lớn, cho nên em suy nghĩ rất là nhiều và trăn trở rất là lâu, nhất là đối với ...

Mẹ chúng con về trời

Năm đó chúng tôi không còn được tiếp tục học, nên phải chọn nghề đi làm về góp tiền để sống chung với nhau. Tôi chọn nghề ...

Đạo Chúa, đạo hòa giải

Có nhiều Lời Chúa trong Kinh Thánh thật không dễ để mà hiểu. Chẳng hạn người ta căn cứ vào Sách Tiên Tri Isaia để nói rằng ...

Ứng dụng Lời Chúa vào cuộc sống

Người đời vẫn thường nói học phải đi đôi với hành. Học mà không hành thì cái học đó là vô bổ. Đối với đời sống thế gian đã ...

Lịch Công Giáo

Chủ nhật, ngày 16 tháng 8
Lên đầu trang