Đức tin và sự bắt bớ

Niềm tin Kitô giáo và những bắt bớ xưa đến nay luôn đi với nhau như hai người bạn đồng hành. Đức Giêsu, uy phong và hiển ...

Ai xin, hãy cho

(18.6.2018 – Thứ hai Tuần 11 Thường niên) ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 19 tháng 6
Lên đầu trang