Tin mới nhất

Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con 21 giờ 37, 30 Tháng 9 2016
Trở lại và trở nên như trẻ thơ 19 giờ 18, 30 Tháng 9 2016
Tháng Mân Côi: Chia Vui cùng Mẹ Maria 19 giờ 5, 30 Tháng 9 2016
The Road to Daybreak - A Spiritual Journey 18 giờ 49, 30 Tháng 9 2016
PRAYING WITH THE CHURCH 18 giờ 44, 30 Tháng 9 2016
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 1 tháng 10
TUẦN 26 Thường niên
[ 28 29 30 1 2 3 4 ]
Lên đầu trang