Tin mới nhất

Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Thứ tư, ngày 29 tháng 6
TUẦN 13 Thường niên

Cv 12, 1-11
Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9
2 Tm 4, 6-8. 17-18
Mt 16, 13-19

            Các bài đọc hàng ngày 


          DailyReadings       Shalom

[ 26 27 28 29 30 1 2 ]
Lên đầu trang