Thành thật với chính mình

Chúa Nhật Tuần XXX Mùa Thường Niên Năm C (Hc 35, 15b-17. 20-22a (Hl 12-14. 16-18); Lc 18, 9-14) ...

Loan Báo Tin Mừng

Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tạo nên con người và muốn cho tất cả mọi người tham dự vào sự sống của Ngài. Ngài còn muốn liên ...

Người Việt ta không nên nghĩ mình giàu hơn xưa!

Các báo cáo thường nói về những tiến bộ vượt bậc trong mấy chục năm đổi mới. Nhiều người dân cũng thường nói về nhiều điều ...

Nước lên - Tình người lên

Bất cứ nơi nào, đặc biệt là những vùng không có nước hay nước nhiễm mặn sẽ cảm thấy cơn khát như thế nào. Giản đơn rằng ...

Lịch Công Giáo

Chủ nhật, ngày 23 tháng 10
Lên đầu trang