Tin mới nhất

Bạn Trẻ và Đức Tin 11 giờ 4, 28 Tháng 7 2016
Lạc Chúa Ở Đâu? 10 giờ 41, 28 Tháng 7 2016
Lòng nhẫn nại của Thiên Chúa 9 giờ 1, 28 Tháng 7 2016
Xem thêm tin tức
Bạn Trẻ và Đức Tin

Trong những ngày này, thành phố Krakow (Ba Lan) trở thành trung tâm điểm của Giáo Hội Công giáo: Ngày Giới trẻ Thế giới lần ...

Lạc Chúa Ở Đâu?

Một người hàng xóm nhìn thấy bạn mình quì gối và chống tay tìm kiếm vật gì đó ngoài sân. Ông lên tiếng hỏi: ...

Lịch Công Giáo

Thứ năm, ngày 28 tháng 7
TUẦN 17 Thường niên
Lên đầu trang