Lịch Công Giáo

Chủ nhật, ngày 14 tháng 8
TUẦN XX THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần IV.Gr 38,4-6.8-10; Dt 12,1-4; Lc 12,49-53(Không cử hành lễ thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo). Ban chiều: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ LÊN TRỜI. 1Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
Lên đầu trang