Lịch Công Giáo

Thứ năm, ngày 23 tháng 9
Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Kg 1,1-8;Lc 9,7-9
Lên đầu trang