Nhìn lên hay nhìn xuống

Mới sáng sớm, mấy đứa nhỏ ở chung nhà làm chú nó không vui. Dặn đi dăn lại những điều cực kỳ đơn giản nhưng không ...

Thấy vậy mà không phải vậy...

Lúc nhỏ, con người rất rạch ròi trong việc bộc lộ và thể hiện cảm xúc. Trẻ con không biết nói dối trong việc bộc lộ cảm xúc. ...

Yếu chỉ thiền tông

Như ở phần đầu đã nói, hiện trong giới trí thức gồm có cả linh mục tu sĩ nam nữ đang xu hướng về Thiền. Thậm chí có những ...

Liên đới với người nghèo

Ngược dòng thời gian lịch sử qua từng giai đoạn phát triển thăng trầm của xã hội, cái nghèo, cái đói vẫn luôn là nỗi ám ảnh ...

Lịch Công Giáo

Thứ tư, ngày 20 tháng 1
Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo (Đ). Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ). Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6
Lên đầu trang