Hôn nhân trong mắt người già

Có người nói rằng, chỉ khi nào đi được nửa đoạn đường hôn nhân thì người ta mới vỡ lẽ ra rằng hôn nhân, tình yêu chỉ là ảo ...

Làm gì cho đỡ chán vào cuối tuần?

Đối với một số người, từ thứ hai đến thứ sáu, họ phải làm việc, phải đi từ chỗ này đến chỗ kia, tương tác với khách hàng, ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 18 tháng 2
Lên đầu trang