Tin mới nhất

28/11 Chúa Nhật Tuần I - Mùa Vọng 17 giờ 52, 27 Tháng 11 2021
Thánh Catarina Labôrê (1806-1876) 17 giờ 39, 27 Tháng 11 2021
Thánh James ở Marche (1394-1476) 17 giờ 38, 27 Tháng 11 2021
28 Nov Sun, 1st Sunday of Advent (C) 17 giờ 36, 27 Tháng 11 2021
11月28日(日)將臨期第一主日 17 giờ 30, 27 Tháng 11 2021
28 de noviembre de 2021, I Domingo de Adviento 17 giờ 19, 27 Tháng 11 2021
November 28, 2021 First Sunday of Advent 17 giờ 15, 27 Tháng 11 2021
將臨期第一主日 17 giờ 10, 27 Tháng 11 2021
Giọt nến hồng Mùa Vọng 17 giờ 6, 27 Tháng 11 2021
Chờ đợi Chúa trong sự yêu thương 17 giờ 3, 27 Tháng 11 2021
Test Covid - Chuẩn bị vào Mùa Vọng 16 giờ 55, 27 Tháng 11 2021
Chúc em về bên Công lý - Yêu thương 16 giờ 38, 27 Tháng 11 2021
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Chủ nhật, ngày 28 tháng 11
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG
[ 25 26 27 28 29 30 1 ]
Lên đầu trang