Tinh thần mới

SUY NIỆM TIN MỪNG THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN (Mt 9, 14-17) ...

Đổi mới cái nhìn - Đổi mới con tim

Ăn chay trong Cựu Ước là để mong chờ sự xuất hiện của Đấng Messia: Chúa Giêsu trong trang Tin Mừng đã dùng hình ảnh tiệc ...

Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 2 tháng 7
TUẦN 13 Thường niên

Am 9, 11-15
Tv 84, 9. 11-12. 13-14
Mt 9, 14-17

            Các bài đọc hàng ngày 


          DailyReadings       Shalom

[ 29 30 1 2 3 4 5 ]
Lên đầu trang