Đón Người vào nhà

(29.7.2016 – Thứ Sáu, Lễ thánh Mácta) ...

Bạn Trẻ và Đức Tin

Trong những ngày này, thành phố Krakow (Ba Lan) trở thành trung tâm điểm của Giáo Hội Công giáo: Ngày Giới trẻ Thế giới lần ...

Lịch Công Giáo

Thứ năm, ngày 28 tháng 7
TUẦN 17 Thường niên
Lên đầu trang