Tin sự sống đời sau

Hẳn ta còn nhớ những người Sađốc là những người thuộc về hàng tư tế quí tộc. Về mặt chính kiến, họ theo bọn xâm lược. Về ...

Suy Niệm LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU

Đầu tháng 6 năm 1250, khi vua Louis IX đi kinh lý các miền trong nước Pháp, dân chúng tỉnh Maseilles bàn bạc với nhau để ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 31 tháng 5
ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABÉT

Rm 12, 9-16
Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6
Lc 1, 39-56
 

            Các bài đọc hàng ngày 

          DailyReadings       Shalom

[ 28 29 30 31 1 2 3 ]
Lên đầu trang