Lạc lối!

Bước chân vào nhà một người quen thấy vắng tanh! Hắng giặng một hồi lâu mới thấy có người bước ra. Tôi vội trách nhẹ: ...

Đáp hiếu..., biếu ruồi!

Vụn Vặt Suy Tư trước thềm Tháng Cầu nguyện các Linh Hồn nơi Luyện tội: ...

Lịch Công Giáo

Thứ hai, ngày 23 tháng 10
Lên đầu trang