Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 30 tháng 4
TUẦN 5 PHỤC SINH

Cv 16, 1-10
Tv 99, 2. 3. 5

Ga 15, 18-21
   
Thánh PIÔ V Giáo Hoàng 

  

            Các bài đọc hàng ngày 

          DailyReadings       Shalom

[ 27 28 29 30 1 2 3 ]
Lên đầu trang