Lịch Công Giáo

Thứ năm, ngày 5 tháng 5
TUẦN 6 PHỤC SINH

Cv 18, 1-8
Tv 97, 1. 2-3ab. 3cd-4

Ga 16, 16-20

       

            Các bài đọc hàng ngày 

          DailyReadings       Shalom

[ 2 3 4 5 6 7 8 ]
Lên đầu trang