Lịch Công Giáo

Thứ hai, ngày 5 tháng 12
TUẦN 2 MÙA VỌNG

Is 35, 1-10
Tv 84, 9ab-10. 11-12. 13-14

Lc 5, 17-26

  
            
Các bài đọc hàng ngày


          DailyReadings       Shalom

[ 2 3 4 5 6 7 8 ]
Lên đầu trang