Tin mới nhất

Lòng nhân hơn của lễ 17 giờ 10, 30 Tháng 6 2016
Bạn và tôi tuy hai mà một 17 giờ 6, 30 Tháng 6 2016
Trên máy bay với Đức Phanxicô 9 giờ 46, 30 Tháng 6 2016
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Thứ năm, ngày 30 tháng 6
TUẦN 13 Thường niên
[ 27 28 29 30 1 2 3 ]
Lên đầu trang