Xin chào Bạn ! [Đăng nhập] [Đăng ký]

Đây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ. (2 Cr 6,2b)

TGP.HÀ NỘI: Nghi thức phụng vụ chiều thứ Sáu Tuần Thánh tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội 4/7/2012 12:59:59 PM Chiều thứ Sáu Tuần Thánh, 06/04/2012, trong tâm tình cùng Giáo Hội tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Ki-tô, giáo xứ Chính Toà Hà Nội đã tổ chức chặng Đàng Thánh Giá trọng thể vòng quanh nhà thờ, cử hành cuộc thương khó của Chúa, và ngắm mười lăm sự thương khó Chúa Giê-su.

Lúc 17g00, Đức Cha Phụ tá Laurensô Chu Văn Minh đã chủ sự chặng Đàng Thánh Giá, cùng tham dự có Đức TGM Phê-rô, cha xứ Antôn, nam nữ tu sĩ và đông đảo giáo dân. Các hội đoàn trong giáo xứ và các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Hà Nội và dòng thánh Phaolô đã thay nhau vác Thánh Giá qua 14 chặng.

Sau khi đi Đàng Thánh Giá kết thúc, lúc 18g15, cộng đoàn dân Chúa đã tiến vào nhà thờ, cử hành cuộc thương khó của Chúa do Đức TGM Phê-rô Nguyễn Văn Nhơn chủ sự. Nghi lễ tưởng niệm gồm ba phần:

- Phụng vụ Lời Chúa: trọng tâm là lắng nghe các bài đọc Thánh Kinh và bài thương khó của Chúa Giê-su theo thánh Gioan. Trong bài giảng, cách ngắn gọn, Đức TGM đã cho thấy Chúa Giê-su đã chủ động bước vào cuộc khổ nạn, Ngài đã tự hiến chính mình vì yêu mến Chúa Cha và yêu thương nhân loại. Khi tôn thờ Thánh Giá Chúa, chúng ta cũng phải quyết tâm bước theo Ngài, có chết đi cho con người cũ, mới được cùng Chúa bước vào đời sống mới.

Sau bài giảng, cộng đoàn dân Chúa đã cùng nhau hiệp ý cầu nguyện cho mọi thành phần trong Hội Thánh, cho mọi người trên thế giới, cho người dự tòng, người Do-thái, người ngoài Ki-tô giáo, người vô thần, người đau khổ và các nhà lãnh đạo quốc gia.

- Thờ Lạy Thánh Giá: Thánh Giá được thầy Phó tế rước từ phía cuối nhà thờ lên cung thánh. Cuộc rước có ba lần dừng lại mời gọi cộng đoàn thờ lạy: "Đây là gỗ Thánh Giá, nơi treo Đấng Cứu Độ trần gian – Chúng ta hãy đến thờ lạy". Sau đó, Thánh Giá được đặt giữa cung thánh để mọi người đến quỳ gối hôn kính. Sau cùng, Đức TGM nâng cao Thánh Giá mời gọi mọi người thinh lặng tôn thờ.

- Rước Lễ: Mình Thánh Chúa được rước từ bàn thờ phụ lên bàn thờ chính, Đức TGM cử hành nghi thức hiệp lễ. Sau đó, mọi người cùng tiến lên rước Mình Thánh Chúa. Nghi lễ tưởng niệm được kết thúc với lời nguyện chúc lành của Đức TGM.

Sau cùng, cộng đoàn tiếp tục lên hôn chân Chúa, và cùng nhau ngắm Mười lăm sự thương khó Chúa Giê-su.


HaNoi-TuongNiemCuocThuongKho-01.jpg HaNoi-TuongNiemCuocThuongKho-02.jpg

HaNoi-TuongNiemCuocThuongKho-03.jpg HaNoi-TuongNiemCuocThuongKho-05.jpg

HaNoi-TuongNiemCuocThuongKho-04.jpg

HaNoi-TuongNiemCuocThuongKho-06.jpg HaNoi-TuongNiemCuocThuongKho-07.jpg

 HaNoi-TuongNiemCuocThuongKho-11.jpg HaNoi-TuongNiemCuocThuongKho-08.jpg  

 HaNoi-TuongNiemCuocThuongKho-10.jpg HaNoi-TuongNiemCuocThuongKho-09.jpg 


Minh Quý
Ảnh: Việt Anh
nguồn: TongGiaophanHaNoi.org

Tìm kiếm Tin tức

Conggiao.info - Thông Tin, Tin Tức Công Giáo – Dành cho người Công Giáo, các Kitô hữu,
và những ai mong muốn tìm hiểu Đức Tin Công Giáo một cách sâu sắc hơn – Để yêu mến Chúa Kitô và Mẹ Hội Thánh hơn.


Mọi thông tin xin vui lòng gửi về web@conggiao.info


OWF 4.8 Developed by INGA Co.,Ltd.
Lên đầu trang