Người Việt ta không nên nghĩ mình giàu hơn xưa!

Các báo cáo thường nói về những tiến bộ vượt bậc trong mấy chục năm đổi mới. Nhiều người dân cũng thường nói về nhiều điều ...

Nước lên - Tình người lên

Bất cứ nơi nào, đặc biệt là những vùng không có nước hay nước nhiễm mặn sẽ cảm thấy cơn khát như thế nào. Giản đơn rằng ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 25 tháng 10
TUẦN 30 Thường niên

Ep 5, 21-33
Tv 127, 1-2. 3. 4-5

Lc 13, 18-21


            Các bài đọc hàng ngày


          DailyReadings       Shalom

Lên đầu trang