Tin mới nhất

Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Thứ tư, ngày 27 tháng 7
TUẦN 17 Thường niên

Gr 15, 10. 16-21
Tv 58, 2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18
Mt 13, 44-46


            Các bài đọc hàng ngày 


          DailyReadings       Shalom

Lên đầu trang