Lịch Công Giáo

Thứ hai, ngày 20 tháng 9
Thánh Anrê Kim Têgon, Phaolô Chung Hasang và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. Er 1,1-6;Lc 8,16-18
Lên đầu trang