Tin mới nhất

Gioan chính là Êlia 8 giờ 1, 11 Tháng 12 2019
Ách của tôi êm ái 7 giờ 59, 11 Tháng 12 2019
12/12 - Thứ năm tuần 2 Mùa Vọng 7 giờ 55, 11 Tháng 12 2019
11/12 - Thứ tư tuần 2 Mùa Vọng 7 giờ 51, 11 Tháng 12 2019
Xem thêm tin tức
12/12 - Thứ năm tuần 2 Mùa Vọng

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện ...

11/12 - Thứ tư tuần 2 Mùa Vọng

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: Hãy đến với Ta tất cả, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. ...

Lịch Công Giáo

Thứ tư, ngày 11 tháng 12
[ 8 9 10 11 12 13 14 ]
Lên đầu trang