Đức Mẹ nhắn nhủ tôi về ngày 13 tháng 10 năm nay

Lần đầu Đức Mẹ hiện ra ở Fatima là ngày 13 tháng 5 năm 1917. Liên tiếp các tháng sau, cứ ngày 13, Đức Mẹ lại hiện ra ở đó. ...

Một giáo hoàng dùng để làm gì?

“Còn thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy và quyền ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 27 tháng 9
TUẦN 26 Thường niên
Lên đầu trang