Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 25 tháng 6
TUẦN 12 Thường niên

Ac 2, 2. 10-14. 18-193
Tv 73, 1-2. 3-5a. 5b-7. 20-21
Mt 8, 5-17

            Các bài đọc hàng ngày 


          DailyReadings       Shalom

Lên đầu trang