Tin mới nhất

Người nhỏ nhất 22 giờ 11, 25 Tháng 9 2016
Thánh COSMA VÀ ĐAMIANÔ Tử đạo 22 giờ 1, 25 Tháng 9 2016
26 Sep Mon - 26th Week in Ordinary Time (C) 21 giờ 59, 25 Tháng 9 2016
26/09 – Thứ hai tuần 26 Thường Niên 20 giờ 52, 25 Tháng 9 2016
Trở nên nhỏ bé như Chúa mời gọi 20 giờ 46, 25 Tháng 9 2016
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Thứ hai, ngày 26 tháng 9
TUẦN 26 Thường niên
Lên đầu trang