Tin mới nhất

GP.LONG XUYÊN: Đại Hội Giới Trẻ 10 giờ 49, 24 Tháng 10 2016
Đứng thẳng được 22 giờ 15, 23 Tháng 10 2016
24/10 – Thứ hai tuần 30 Thường Niên 20 giờ 43, 23 Tháng 10 2016
Đừng câu nệ luật! 20 giờ 37, 23 Tháng 10 2016
Xem thêm tin tức
Người Việt ta không nên nghĩ mình giàu hơn xưa!

Các báo cáo thường nói về những tiến bộ vượt bậc trong mấy chục năm đổi mới. Nhiều người dân cũng thường nói về nhiều điều ...

Nước lên - Tình người lên

Bất cứ nơi nào, đặc biệt là những vùng không có nước hay nước nhiễm mặn sẽ cảm thấy cơn khát như thế nào. Giản đơn rằng ...

Lịch Công Giáo

Thứ hai, ngày 24 tháng 10
TUẦN 30 Thường niên
Lên đầu trang