Tìm nguyên nhân cá chết dưới ánh sáng của thông điệp "Laudato si"

Vẫn chưa có một câu trả lời chính thức về nguyên nhân cá chết. Sự im lặng và những cách nói lập lờ từ phía những người có ...

Đến rồi đi, và sự hiện diện

Cuộc đời là một chuỗi những chuyến đi, và loài người là những kẻ hành hương trong những chuyến đi nối tiếp nối. Đã đi thì ...

Lịch Công Giáo

Thứ hai, ngày 30 tháng 5
TUẦN 9 Thường niên

2 Pr 1, 1-7
Tv 90, 1-2. 14-15ab. 15c-16
Mc 12, 1-12
 

            Các bài đọc hàng ngày 

          DailyReadings       Shalom

[ 27 28 29 30 31 1 2 ]
Lên đầu trang