Tin mới nhất

Mười hai tông đồ 11 giờ 33, 7 Tháng 7 2020
Hôn nhân khác đạo 19 giờ 31, 6 Tháng 7 2020
Sai thợ ra gặt lúa 13 giờ 51, 6 Tháng 7 2020
Xem thêm tin tức
Hôn nhân khác đạo

Nhạc sĩ tác giả bài ca: “Tình người ngoại đạo” đã trình bày sự ngần ngại khi yêu người Công giáo: ...

Một kinh nghiệm trở lại

Mình vừa mới tham dự Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục của Phê Rô Đoàn Đức Thăng, cháu gọi bằng cậu tại nhà thờ chánh tòa Xuân ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 7 tháng 7
[ 4 5 6 7 8 9 10 ]
Lên đầu trang