Không muốn ai hư mất

(10.12.2019 – Thứ ba Tuần 2 Mùa Vọng) ...

Sám hối

Sám hối là biết mình đã phạm tội nên ăn năn hối hận và nguyện sau này không tái phạm tội lỗi như thế nữa. Sám hối phải đi ...

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 10 tháng 12
[ 7 8 9 10 11 12 13 ]
Lên đầu trang