Lịch Công Giáo

Thứ bảy, ngày 8 tháng 10
Gl 3,22-29; Lc 11,27-28.
[ 5 6 7 8 9 10 11 ]
Lên đầu trang