Tin mới nhất

Lòng tin của bà lớn thật 20 giờ 33, 4 Tháng 8 2020
LỄ CUNG HIẾN ĐỀN THỜ ĐỨC BÀ MARIA 19 giờ 43, 4 Tháng 8 2020
5 Aug Wed - Ded of the Basilica of St Mary 19 giờ 26, 4 Tháng 8 2020
八月五日: 常年期第十八周星期三 19 giờ 17, 4 Tháng 8 2020
Xem thêm tin tức

Lịch Công Giáo

Thứ ba, ngày 4 tháng 8
[ 1 2 3 4 5 6 7 ]
Lên đầu trang