Lịch Công Giáo

Thứ sáu, ngày 21 tháng 1
Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. 1Sm 24,3-21;Mc 3,13-19
Lên đầu trang