Nhìn lên hay nhìn xuống

Mới sáng sớm, mấy đứa nhỏ ở chung nhà làm chú nó không vui. Dặn đi dăn lại những điều cực kỳ đơn giản nhưng không ...

Thấy vậy mà không phải vậy...

Lúc nhỏ, con người rất rạch ròi trong việc bộc lộ và thể hiện cảm xúc. Trẻ con không biết nói dối trong việc bộc lộ cảm xúc. ...

20/01 Thứ Tư Tuần 2 Mùa Thường Niên

3 Đức Giê-su bảo người bại tay : “Anh đứng dậy, ra giữa đây !” 4 Rồi Người nói với họ : “Ngày sa-bát, được phép làm điều ...

19/01 Thứ Ba Tuần 2 Mùa Thường Niên

27 Người nói tiếp : “Ngày sa-bát được tạo ra cho loài người, chứ không phải loài người cho ngày sa-bát. 28 Bởi đó, Con Người ...

Liên đới với người nghèo

Ngược dòng thời gian lịch sử qua từng giai đoạn phát triển thăng trầm của xã hội, cái nghèo, cái đói vẫn luôn là nỗi ám ảnh ...

Tuy có nhiều đường khác nhau nhưng cùng về một chỗ

Tôi có một người bạn vong niên sinh năm 1930. Trong một lần trò chuyện, ông nói với tôi: “Bên Kitô giáo tự tôn lắm!”. Tôi ...

Lên đầu trang