Đức Giêsu Kitô - Đường khiêm hạ

Theo nội dung đức tin Ki-tô giáo, với quyền năng của Người, Đức Giê-su có thể đến với gia đình nhân loại theo nhiều cách ...

Lời bình luận trực tuyến có thể phản chiếu trạng thái tâm hồn bạn

Theo Thánh Phanxicô đệ Salê, những ngôn từ mà bạn sử dụng trong lúc trò chuyện có thể là bài kiểm tra sơ khởi về sức khỏe ...

Con đường siêu xuất thế gian của Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu

Trong thời Tục Hoá hôm nay, niềm tin nơi sự hiện hữu của Nước Thiên Đàng hầu như đã cạn kiệt. Trước đây tín hữu Công giáo ...

Kinh Mân Côi, một phép nghe

Kinh Mân Côi còn có tên gọi khác là Mai Khôi hoặc Văn Côi. Tất cả những tên gọi kể trên đều có nguồn gốc xuất xứ từ chữ ...

Lên đầu trang