Khoảng cách

Cuộc sống có nhiều loại khoảng cách và nhiều kiểu khoảng cách. Có thể là thời gian, không gian, giai cấp, địa vị, trình độ, ...

Trẻ Chết... và lỗ hổng quyền Trẻ Em

Bài Chia sẻ An Táng một Bạn Nhỏ chết vì tắc Trách của Người Lớn: ...

Lên đầu trang