Một kinh nghiệm trở lại

Mình vừa mới tham dự Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục của Phê Rô Đoàn Đức Thăng, cháu gọi bằng cậu tại nhà thờ chánh tòa Xuân ...

Thực hành Kinh Mân Côi với Tín - Nguyện - Hạnh

Giáo Hội mới long trọng kỷ niệm một trăm năm Đức Mẹ hiện ra tại Phatima với ba mệnh lệnh: Tôn sùng Mẫu Tâm – Siêng năng ...

Lên đầu trang