Những đức tính căn bản cần có của người phục vụ

Phục vụ là sử dụng khả năng, sức lực, tài khéo của mình để làm những công việc vì lợi ích chung hay giúp đỡ người khác thông ...

Nên tham dự Thánh lễ trực tuyến đúng tâm tình

Lần nọ, không để ý, gọi điện về gia đình nhưng gia đình quen nhưng gia đình không nghe máy. Lát sau, gia đình gọi lại báo ...

Lên đầu trang