TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI - GIÁO HẠT NAM ĐỊNH

25 giáo xứ 

Linh mục quản hạt: Giuse Nguyễn Văn Hy

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Lên đầu trang