MỸ THO

Thành lập:

Bổn mạng:

Nhà thờ chính tòa:
Đức Mẹ Vô Nhiễm

Giám Mục:
 Phêrô Nguyễn Văn Khảm
Giám mục phó:

Tòa giám mục:

Địa giới: Tiền Giang, Long An và 2/3 tỉnh Đồng Tháp

Website:
giaophanmytho.net

Giáo hạt:

-        Cái Bè
-        Cao Lãnh
-        Cù Lao Tây
-        Mỹ Tho
-        Tân An
-        Ðức Hòa
 

Trung Tâm Hành Hương

 

Nguyên giám mục:
-        Phaolô Bùi Văn Đọc

Lên đầu trang