TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI - GIÁO HẠT MỸ ĐỨC - HÒA BÌNH

23 giáo xứ 

Linh mục quản hạt: Giuse Nguyễn Văn Thoan

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

Lên đầu trang