Mười Thương dâng kính Thánh Mẫu

9/9/2011 1:00:04 AM

Một thương Mẹ được Sứ Thần

Kính chào và gọi ''Hồng Ân Chúa Trời''!

 

Hai thương Mẹ đã nói lời

''Xin vâng'' để cánh cửa Trời mở ra!!!

 

Ba thương Mẹ đến tận nhà

Êlidabét, hoan ca Chúa Trời...

 

Bốn thương nhờ Mẹ ngỏ lời

Cana có rượu kịp thời mang ra!

 

Năm thương Mẹ đã bôn ba

Tìm Con đang bận việc Cha trên Trời...

 

Sáu thương Mẹ cũng cứu đời:

Đồng Công Tế Lễ ngay nơi pháp trường!

 

Bảy thương Tình Mẹ khôn lường:

Nhận Gioan ''Đệ Tử'', nêu gương sáng ngời!

 

Tám thương nhìn Chúa tắt hơi,

Mẹ nghe lòng dạ tơi bời, xót xa...

 

Chín thương tay Mẹ dang ra

Ôm Con chịu chết như là ''tội nhân''!!!

 

Mười thương đợi Chúa Thánh Thần

Mẹ là Hình Ảnh Tuyệt Trần, Mẹ ơi!

 

''Người-tin-vào-Chúa'' nhớ Lời

Mà Ngài đã trối ở nơi pháp trường!

(Xem Gioan 19,26-27)

 

Salve Mater Misericordiae - Catholic Songs of Praise – YouTube

SALVE MATER (O. Jaeggi) - Gruppo Corale Xinfonia – YouTube

O.Jaeggi, Salve Mater - Ensemble Vocale Lingiardi Mozzanica ...

 

Đức Quốc, Tháng Hoa kính dâng Mẹ

Đaminh Phan văn Phước

Lên đầu trang