Mừng Sinh nhật Mẹ Maria

9/6/2015 11:01:11 AM

Sinh nhật Đức Maria,

Ngày cả Hội Thánh chan hòa niềm vui.

Vì biến cố trọng đại này,

Khởi đầu cứu rỗi mọi người tiếp sau.

Như Phương Đông Hồng tươi màu,

Báo Mặt Trời xuất hiện sau rạng ngời.

Như Sao Mai sáng giữa trời,

Dẫn đưa nhân loại về nơi thanh nhàn.

Evà xưa phạm giới răn,

Đi vào cõi chết, lưu truyền cháu con.

Xót thương, Chúa đã hứa ban :

Người Nữ giày đạp Satan giập đầu.

Để Con Chúa chốn Trời cao

Có Mẹ xứng đáng, sinh vào thế gian.

Ơn Thiên Chúa đã giữ gìn

Mari chẳng  nhiễm tội truyền Tổ tông.

Mẹ sinh ra giữa trần gian,

Là niềm hoan hỉ khắp trên hoàn cầu.

Vì từ lòng Mẹ mai sau

Mặt Trời Công Chính nhiệm mầu sinh ra.

Mẹ - Evà mới hiền hòa,

Dẫn vào Cứu độ thứ tha đời đời.

Chúng con cùng hướng về Trời,

Mừng Sinh nhật Mẹ với lời nguyện xin :

MARIA ! Mẹ  Khoan nhân !

Xin thương con cái dưới trần lầm than.

 

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang