Mừng Ngoại

7/14/2012 4:11:31 PM

Kính chào Ông Bà Ngoại

Gioakim, Anna

Con là kẻ hậu thế

Chẳng biết rõ Ông Bà

 

Nhưng con được nghe kể

Ông Bà sống đơn sơ

Là song thân Đức Mẹ

Là Ngoại Chúa Giêsu

 

Sử sách không ghi lại

Chi tiết về Ông Bà

Nhưng chắc kỳ diệu lắm

Phải vậy không Ông Bà?

 

Không kỳ diệu sao được

Thục nữ Maria

Sống đồng trinh, thánh đức

Bằng chứng rõ ràng kìa

 

Kính mừng Ông Bà Ngoại

Xin nguyện giúp cầu thay

Dù con nhiều tội lỗi

Nhưng Ngoại vẫn thương hoài

 

TRẦM THIÊN THU

Lên đầu trang