Mừng Chúa Phục Sinh

3/21/2021 12:32:50 AM

chuaphucsinh.jpg

Chúa nay chiến thắng khải hoàn

Phục sinh vinh hiển, Thiên đàng hoan ca

Niềm vui, hạnh phúc vỡ òa

Hào quang chói lọi, chan hòa ánh Dương

Vinh quang tỏa khắp Thiên Đường

Sốt mến tình Chúa yêu thương muôn lời

Ngài vui mở cửa nước trời

Thiên đàng vĩnh phúc, muôn đời tạ ơn

Tin vui bay khắp thế trần

Tình Yêu chiến thắng Tử Thần từ đây

Đàn lên một khúc nhạc hay

Mừng Vua chiến thắng, vui thay hỡi người

           

Paulus Trần

Lên đầu trang