MÙA XUÂN - MÙA CHAY

2/7/2016 1:37:28 PM

Mùa Xuân đến - Mùa Chay về,

Năm nay Tết đến cận kề LỄ TRO.

Đừng quên thân phận bụi tro,

Xác vui, Hồn cũng nhớ lo mọi bề.

40 ngày Thánh liền kề,

Cơ hội sám hối qtay về ăn năn.

Xé lòng đền tội thành tâm,

Xin LÒNG THƯƠNG XÓT Từ Nhân dủ tỉnh.

Trong cuộc sống ráng hãm mình,

Bằng lòng chịu khó hy sinh mỗi ngày.

Tập biết yêu thương mọi người,

Gặp ai bất hạnh, tìm lời ủi an.

Mở rộng lòng với tha nhân,

THƯƠNG XOT NHƯ CHÚA chuyên cần thực thi.

Mùa Chay rồi cũng qua đi,

Nhưng Hồng ân Chúa sẽ về với ta.

Đi đường chính, bỏ lối tà,

Để không hổ thẹn : con Cha trên Trời.

Rống Đạo KÍNH CHÚA YÊU NGƯỜI,

Đó là của lễ tuyệt vời hôm nay.

Vui Xuân - Linh đạo Mùa Chay,

Tâm hồn thanh khiết hướng ngày Phục Sinh.

Hoa thiêng rực rỡ tâm linh,

Hơn Đào Mai thắm, đẹp xinh bội phần !

Vinc. Vũ Thế Hùng

Lên đầu trang