Một Linh mục Đaminh người Pakistan được trao "Giải thưởng Hòa hợp tôn giáo"

3/21/2017 8:00:56 AM
Lahore – Phân bộ châu Âu của tổ chức quốc tế “United Religions Initiative” đã trao giải "Premio per Armonia Interreligiosa" năm 2017 cho cha James Channan, một Linh mục dòng Đaminh và Abdul Khabir Azad, một đại Imam ở Lahore.

Đây là giải thưởng cho việc họ đã xây dựng sự hòa hợp tôn giáo trong các công việc hàng ngày, một hoạt động đáng là gương mẫu cho toàn lục địa châu Phi.

Cha James nói với hãnh tin Fides: “Đây là sự nhìn nhận hoạt động cổ võ đối thoại liên tôn ở Pakistan và trên toàn thế giới, và vổ võ một nền văn hóa hòa bình, công bằng, hòa giải và đối thoại. Sự nhìn nhận này sẽ nuôi dưỡng lòng can đảm và các hoạt động thường ngày để phá bỏ bức tường thù ghét giữa Kitô hữu và Hồi giáo và xây dựng các cây cầu tin tưởng và tôn trọng.”

 

Cha James là giám đốc trung tâm hòa bình ở Lahore và điều phối viên khu vực Đông Á của tổ chức “United Religions Initiative”, đã cùng làm việc chung với Imam Abdul Khabir Azad từ hơn 20 năm nay. Cả hai người đã thăm nhiều quốc gia trên thế giới để cổ võ đối thoại Hồi giáo và Kitô giáo.

 

Cha James cám ơn Chúa về ơn gọi Linh mục và tu sĩ Đaminh của mình, nhờ đó cha có cơ hội hoạt động cho sứ vụ quan trọng này ở Pakistan và trên thế giới. Cha cũng cám ơn dòng Đaminh đã trợ giúp cha trên mỗi bước đường của sứ vụ.

 

Trong tình cảnh hiện tại của Pakistan bị ảnh hưởng bởi khủng bố, cha James khẳng định sự dấn thân để cùng với những người thiện chí, cổ võ hòa bình, công bằng, hòa hợp để làm cho Pakistan trở thành một đất nước tốt hơn, nơi các công dân của mọi tông íao có thể sống hòa bình và an bình.


(Hồng Thủy, RadioVaticana 17.03.2017/ Agenzia Fides 17/3/2017)

Các tin mới cập nhật

Lên đầu trang