Một KITÔ HỮU

Mời bạn cùng lắng nghe một vài chia sẻ:

"Nghiên cứu về lịch sử Kitô giáo làm cho tôi suy nghĩ về niềm tin mà tôi đã có. Từ những suy tư về Giáo hội, thần học, sự hiệp nhất, tôi đã nghĩ lại về đức tin Công Giáo." (Sajith Joseph)

“Chúng tôi đã thấy một tình yêu vĩ đại dành cho Đức Giê-su và một nền thần học sâu sắc, được đặt trên nền tảng Kinh Thánh và tín lý cổ truyền. Chúng tôi đã trải nghiệm sự phong phú của đời sống bí tích. Chúng tôi đã chứng kiến tính chất hợp lý (logic) trong cơ cấu vững vàng dành cho sứ vụ tư tế (linh mục), sự hợp lý này gìn giữ đức tin của Hội Thánh Công Giáo và thông truyền đức tin ấy từ thế hệ này đến thế hệ kế tiếp. Chúng tôi đã chạm tới tính cách kiên định và sức mạnh trên phương diện luân lý và đạo đức vốn sẵn sàng đương đầu với những ý tưởng chung chung, chúng tôi cũng đã gặp thấy lòng tốt hướng đến người nghèo và người yếu đuối. Và sau cùng nhưng chưa phải là kết thúc, chúng tôi đã tiếp xúc với những vị đại diện cho hàng triệu đặc sủng Công Giáo và chứng kiến đức tin sống động của họ.” (Ulf Ekman)

"Tôi rất ngạc nhiên, thánh lễ hoàn toàn tập trung vào Đức Giêsu Kitô với cương vị Ngôi Hai trong Tam Vị Nhất Thể (Chúa Ba Ngôi). Tôi nghe đọc Kinh thánh nhiều hơn tôi đã từng nghe ở nhà thờ Tin Lành (Protestant church). Tôi nghe bài giảng 15 phút về Phúc âm vừa đọc. Chúng tôi cùng nhau đọc kinh Lạy Cha. Chúng tôi cùng thú tội. Chúng tôi cầu nguyện cho Giáo hội, cho chính phủ, cho người nghèo, cho người qua đời và cho chính chúng tôi. Chúng tôi nhớ tới mọi thành phần của Giáo hội đã qua đời. Chúng tôi hát thánh ca. Chúng tôi quỳ gối. Chúng tôi đứng. Chúng tôi làm Dấu Thánh giá. Chúng tôi bắt tay nhau và chúc bình an cho nhau. Đó là công việc tập thể."  (Brad Schilling)

"Cứ tiếp tục đi, tôi suy ngẫm rằng một Giáo hội có thể khiến cho một đứa trẻ tin tưởng đến thế, có thể tạo ra các linh mục dù chưa quen biết nhưng dễ gần đến thế, thì hẳn không phải là một giáo hội mưu đồ như người ta thường nói. Và tôi bắt đầu đánh sập dần dần những định kiến mà tôi đã được dạy, đã được hấp thụ từ lâu nay." (Alec Guinness)

Lên đầu trang