Một chút suy niệm về Kinh Cáo Mình

12/20/2011 9:43:53 AM
Sống hạnh phúc và chết bình an là điều mà mọi người đều mong ước, vì hiện tại chúng ta chưa có hạnh phúc thực thụ, vẫn luôn đau khổ và bất an. Vì sao?! Đặc tính của con người là tội lỗi - đây là một định nghĩa xác thực và đầy đủ. Kinh Thánh đã cho thấy rõ : Đau khổ xuất phát từ tội lỗi. (xem sách Sáng Thế chương 3, chương 4).

Mỗi khi bắt đầu thánh lễ, các tín đồ Công giáo đều được mời gọi sám hối và thú nhận tội lỗi : "Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em".

Thú nhận tội lỗi trước mặt Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, thánh thiện là điều cần thiết để được thanh tẩy và thánh hóa, điều đó thật dễ thực hiện. Nhưng để dám thú nhận tội lỗi của mình trước mặt "anh chị em", những con người cũng rất người như mình thì thật không dễ; cần phải có một sự khiêm tốn tận đáy lòng, để sau khi xin Đức Mẹ Đồng trinh, các thiên thần, các thánh cầu bầu, chúng ta tiếp tục khiêm tốn xin "anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta."

Như thế, điều kiện tiên quyết để sám hối là dẹp bỏ cái Ngã, cái Tôi cao ngạo của mình trước mặt mọi người - ngay cả những người mà ta đố kỵ! Phải có sự thành khẩn như thế, chúng ta mới có thể nhìn trực diện vào chính mình để thấy rõ nguồn gốc của sự bất an trong tâm hồn và mọi khổ đau trong thế giới này.

"Tôi đã phạm tội nhiều trong Tư Tưởng, Lời Nói, Việc Làm..." Đó cũng có nghĩa là phạm tội do Ý (tư tưởng), Khẩu (lời nói) và Thân (việc làm). Suy cho cùng, mọi tội lỗi đều phát sinh từ Ý. Nên biết rằng nguồn gốc của tội lỗi bắt nguồn từ sự sai xử của Ý (Tư Tưởng) – chủ nhân của lời nói và việc làm. Nói cách khác: Ý làm chủ, ý tạo tác, và hạnh phúc hay khổ đau, bình an hay bất an cũng đều bắt nguồn từ Ý. Mặt khác, đôi lúc lời nói (khẩu) và hành động (thân) do tánh khí sân si và những thói quen xấu, cũng tạo nên sự đau khổ cho người khác và gây bất an cho chính mình, do đó mới cần thêm "...và những điều thiếu sót."

"LỖI TẠI TÔI, LỖI TẠI TÔI, LỖI TẠI TÔI MỌI ĐÀNG!!!..."

Thiết nghĩ, câu kinh trên đây chỉ được nói ra theo công thức trong thánh lễ?... Do đó, ta cứ sám hối hết lần này đến lần khác, dự hết lễ sáng thêm lễ chiều mà vẫn không có gì thay đổi !!!... Phải xác quyết rằng chính tôi là nguyên nhân của những điều bất thiện... thì mới có thể tự mình chấp nhận thay đổi cách suy nghĩ, cách nói, cách làm mọi điều theo sự Thiện hảo.

Điều quan trọng nhất để có thể cải thiện cái xấu ác thành thiện lành, chúng ta phải luôn kiểm soát, quán xét tư tưởng để kịp thời ngăn chặn những "ý tưởng" không phù hợp, mang tính cố chấp, kiến chấp không đúng với Chân lý để có được sự sáng suốt và bình an, loại bỏ cái Tôi, cái Của Tôi và Tự Ngã của tôi.

Thực hành tốt điều này là sửa mình, bắt đầu từ tư tưởng, suy nghĩ, để từng bước thiết lập sự bình an cho mỗi chúng ta.

BÌNH AN chính là sự hiện diện của Thiên Chúa.

KINH CÁO MÌNH
Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa Toàn năng
Và cùng anh chị em
Tôi đã phạm tội nhiều trong Tư Tưởng, Lời Nói, Việc Làm
Và những điều thiếu sót
LỖI TẠI TÔI, LỖI TẠI TÔI, LỖI TẠI TÔI MỌI ĐÀNG!
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh,
Và anh chị em
Khẩn cầu cho tôi trước toà Thiên Chúa, Chúa chúng ta.

TK. Thích Thiện Tâm

Lên đầu trang