Một cách loan báo Tin mừng hiệu quả là biết nhạy bén đến tha nhân

9/13/2021 12:31:11 PM
Triết học nói rằng con người có xã hội tính, nghĩa là chúng ta sống là sống cùng, sống với, sống cho người khác. Không ai là một ốc đảo. Trong phần phụng vụ của ngày thứ 2 sau Chúa nhật 24 thường niên năm B hôm nay, chúng ta được mời gọi sống tinh thần nhạy bén với anh chị em đồng loại.

Nơi bài đọc I, Thánh Phaolo khuyên nhủ người môn đệ thân tín rằng: “trước tiên, tôi khuyên ai nấy dâng lời cầu xin, khẩn nguyện, nài van, tạ ơn cho tất cả mọi người, 2 cho vua chúa và tất cả những người cầm quyền, để chúng ta được an cư lạc nghiệp mà sống thật đạo đức và nghiêm chỉnh. 3 Đó là điều tốt và đẹp lòng Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta, 4 Đấng muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.” (1Tm 2, 1-4). Tinh thần nhạy bén trước tiên là về mặt tâm linh, nghĩa là chúng ta quan tâm và cầu nguyện cho tất cả mọi người. Chúng ta đến với Chúa không chỉ cầu nguyện riêng cho chính mình, nhưng chúng ta được mời gọi phải có tinh thần ‘hướng tha’, nhất là cầu nguyện cho các nhà cầm quyền của đất nước để họ đủ tâm, đủ tầm, đủ khôn ngoan, đủ tinh thần hy sinh phục vụ vì dân vì nước.

Nơi bài Tin mừng (Lc 7,1-10), chúng ta bắt gặp một Giê-su luôn luôn hướng tha, luôn nhạy bén trước nhu cầu của con người, nhất là những người đau khổ, bệnh tật, những người ngoài lề. Ngài luôn khoan dung, bao dung nhưng không loại trừ. Ngài hiện diện là để hướng đến con người và cứu chữa con người nhằm giúp con người đón nhận được ơn cứu chuộc. Hình ảnh đẹp mà chúng ta thấy rõ trong Bài tin mừng hôm nay là hình ảnh Viên đại đội trưởng đã biết nhạy bén đến bệnh tình của người nô lệ. Ông là người có chức có quyền nhưng đã rất khiêm tốn và có lòng thương đối với kẻ bề dưới. Ông khiêm tốn vì đã biết tin tưởng và chạy đến với Đức Giê-su, Đấng có thể cứu chữa cho người nô lệ của mình. Ông đã bất lực nhưng tin rằng đã có Đức Giê-su sẽ làm việc. Và quả thật, trước lòng khiêm tốn và lòng thương cảm đối với người nô lệ của viên đại đội trưởng, Đức Giê-su khôn chỉ minh định niềm tin mạnh mẽ của ông mà còn giải thoát kẻ bề dưới khỏi bệnh tật, khỏi sự chết gần kề.

Chúng ta là những môn đệ, là những học trò, là những đi theo Chúa, chúng ta không được sống tinh thần ích kỷ, vô cảm, vô tâm, không chỉ sống cho chính mình, nhưng chúng ta được mời gọi hãy biết sống cho người khác bằng việc cầu nguyện liên lỉ cho họ và sẵn sàng trao ban những gì cần thiết cho nhu cầu của anh chị em, nhất là đối với những hoàn cảnh khó khăn và nghèo đói.

Linh mục Phaolô Phạm Trọng Phương

Lc7_1-10.jpg

Lên đầu trang