Mọi người đều đến với ông

1/11/2014 9:13:36 PM
(09.01.2021 – Thứ Bảy sau lễ Hiển Linh)

Ga3_22-30.jpg
Antonio Vazquez

Lời Chúa: Ga 3, 22-30

 

22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. 23 Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. 24 Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.

 

25 Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy. 26 Họ đến gặp ông Gio-an và nói : "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông." 27 Ông Gio-an trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.  27 Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói : 'Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.'  29 Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.  30 Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.

 

Suy Niệm

 

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu tỏ mình

 tại một nơi nào đó thuộc vùng đất Giuđê.

 Nơi đây Đức Giêsu và các môn đệ ở với nhau, và Ngài đã làm phép rửa.

 Tại một nơi khác có tên là Ênôn, gần Salim, có lẽ thuộc vùng Samaria,

 Gioan Tây Giả cũng đang làm phép rửa

 cho những người đến với ông.

 Như thế ở hai nơi khác nhau, có hai phép rửa khác nhau,

được làm bởi hai người khác nhau.

 

Ta không thấy có gì khác biệt về bản chất giữa hai phép rửa này.

 Chỉ có điều là phép rửa của Đức Giêsu thu hút được nhiều người hơn.

 Các môn đệ của ông Gioan đã nhận thấy điều đó

 và họ đi báo cho Thầy Gioan của mình một tin không vui:

“Mọi người đều đến với ông ấy!” (c. 26).

 Họ khó chịu vì Đức Giêsu, người đã từng được Thầy của họ làm chứng,

 người đã sống bên Thầy ở bên kia sông Giođan (c. 26),

 bây giờ lại nổi tiếng hơn Thầy.

 Ông Gioan lại chẳng hề khó chịu chút nào.

 Ông chưa bao giờ quên sứ mạng của mình là làm chứng cho Đức Giêsu,

Đấng mà ông đã thấy Thần Khí ngự xuống khi chịu phép rửa..

 Gioan biết sự cao trọng của mình nằm ở đâu:

 Ông là người được Thiên Chúa sai đến trước Đức Kitô (c. 28).

 Ông không phải là chú rể, ông chỉ là bạn của chú rể,

vì thế ông không có quyền “có cô dâu” (c.29).

 Cựu Ước coi dân Ítraen là cô dâu (Is 62, 4-5; Gr 2, 2; Hs 2, 21).

 Tân Ước coi Giáo Hội Kitô là cô dâu (2 Cr 11, 2; Ep5, 25-27. 31-32).

 Ông Gioan coi Đức Giêsu là chú rể, và ông đứng đó nghe chàng.

 Ông vui mừng hớn hở khi nghe được tiếng nói của chàng.

 

Khi người ta kéo đến với Đức Giêsu để chịu phép rửa,

 thì ông Gioan biết rằng mình đã thành công trong sứ vụ của mình,

 sứ vụ làm nhịp cầu cho Dân Chúa và Đức Giêsu Kitô gặp nhau.

 Ông như reo lên vì mãn nguyện: “Đó là niềm vui của Thầy,

 niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn” (c.29).

 Chúng ta không quên ơn Gioan, không quên sự xóa mình của ông.

Đức Giêsu được hiển linh, được nổi bật, chính vì Gioan đã chịu lu mờ đi.    

 

Cầu Nguyễn

 

Lạy Chúa Giêsu,

xin cho con thấy Chúa thật lớn lao,

để đối với con, mọi sự khác trở thành bé nhỏ.

 

Xin cho con thấy Chúa thật bao la,

để cả mặt đất cũng chưa vừa cho con sống.

 

Xin cho con thấy Chúa thật thẳm sâu,

để con dễ đón nhận nỗi khổ đau sâu thẳm nhất.

 

Lạy Chúa Giêsu,

 xin làm cho con thật mạnh mẽ,

để không nỗi thất vọng nào

 còn chạm được tới con.

 

Xin làm cho con thật đầy ắp,

để ngay cả một ước muốn nhỏ

cũng không còn có chỗ trong con.

 

Xin làm cho con thật lặng lẽ,

để con chỉ còn loan báo Chúa mà thôi.

 

Xin Chúa ngự trong con thật sống động,

để không phải là con,

 mà là chính Ngài đang sống. 

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

 

Lời Chúa: Ga 3, 22-30

 

22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở lại nơi ấy với các ông và làm phép rửa. 23 Còn ông Gio-an, ông cũng đang làm phép rửa tại Ê-nôn, gần Sa-lim, vì ở đấy có nhiều nước, và người ta thường đến chịu phép rửa. 24 Lúc ấy, ông Gio-an chưa bị tống giam.

 

25 Bấy giờ, có một cuộc tranh luận xảy ra giữa các môn đệ của ông Gio-an và một người Do-thái về việc thanh tẩy. 26 Họ đến gặp ông Gio-an và nói : "Thưa thầy, người trước đây đã ở với thầy bên kia sông Gio-đan và được thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông." 27 Ông Gio-an trả lời: "Chẳng ai có thể nhận được gì mà không do Trời ban.  28 Chính anh em làm chứng cho thầy là thầy đã nói : 'Tôi đây không phải là Đấng Ki-tô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.'  29 Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Còn người bạn của chú rể đứng đó nghe chàng, thì vui mừng hớn hở vì được nghe tiếng nói của chàng. Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn.  30 Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.

 

Suy Niệm

 

Bài Tin Mừng hôm nay cho thấy Đức Giêsu tỏ mình

 tại một nơi nào đó thuộc vùng đất Giuđê.

 Nơi đây Đức Giêsu và các môn đệ ở với nhau, và Ngài đã làm phép rửa.

 Tại một nơi khác có tên là Ênôn, gần Salim, có lẽ thuộc vùng Samaria,

 Gioan Tây Giả cũng đang làm phép rửa

 cho những người đến với ông.

 Như thế ở hai nơi khác nhau, có hai phép rửa khác nhau,

được làm bởi hai người khác nhau.

 

Ta không thấy có gì khác biệt về bản chất giữa hai phép rửa này.

 Chỉ có điều là phép rửa của Đức Giêsu thu hút được nhiều người hơn.

 Các môn đệ của ông Gioan đã nhận thấy điều đó

 và họ đi báo cho Thầy Gioan của mình một tin không vui:

“Mọi người đều đến với ông ấy!” (c. 26).

 Họ khó chịu vì Đức Giêsu, người đã từng được Thầy của họ làm chứng,

 người đã sống bên Thầy ở bên kia sông Giođan (c. 26),

 bây giờ lại nổi tiếng hơn Thầy.

 Ông Gioan lại chẳng hề khó chịu chút nào.

 Ông chưa bao giờ quên sứ mạng của mình là làm chứng cho Đức Giêsu,

Đấng mà ông đã thấy Thần Khí ngự xuống khi chịu phép rửa..

 Gioan biết sự cao trọng của mình nằm ở đâu:

 Ông là người được Thiên Chúa sai đến trước Đức Kitô (c. 28).

 Ông không phải là chú rể, ông chỉ là bạn của chú rể,

vì thế ông không có quyền “có cô dâu” (c.29).

 Cựu Ước coi dân Ítraen là cô dâu (Is 62, 4-5; Gr 2, 2; Hs 2, 21).

 Tân Ước coi Giáo Hội Kitô là cô dâu (2 Cr 11, 2; Ep5, 25-27. 31-32).

 Ông Gioan coi Đức Giêsu là chú rể, và ông đứng đó nghe chàng.

 Ông vui mừng hớn hở khi nghe được tiếng nói của chàng.

 

Khi người ta kéo đến với Đức Giêsu để chịu phép rửa,

 thì ông Gioan biết rằng mình đã thành công trong sứ vụ của mình,

 sứ vụ làm nhịp cầu cho Dân Chúa và Đức Giêsu Kitô gặp nhau.

 Ông như reo lên vì mãn nguyện: “Đó là niềm vui của Thầy,

 niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn” (c.29).

 Chúng ta không quên ơn Gioan, không quên sự xóa mình của ông.

Đức Giêsu được hiển linh, được nổi bật, chính vì Gioan đã chịu lu mờ đi.    

 

Cầu Nguyện

 

Lạy Chúa Giêsu,

xin cho con thấy Chúa thật lớn lao,

để đối với con, mọi sự khác trở thành bé nhỏ.

 

Xin cho con thấy Chúa thật bao la,

để cả mặt đất cũng chưa vừa cho con sống.

 

Xin cho con thấy Chúa thật thẳm sâu,

để con dễ đón nhận nỗi khổ đau sâu thẳm nhất.

 

Lạy Chúa Giêsu,

 xin làm cho con thật mạnh mẽ,

để không nỗi thất vọng nào

 còn chạm được tới con.

 

Xin làm cho con thật đầy ắp,

để ngay cả một ước muốn nhỏ

cũng không còn có chỗ trong con.

 

Xin làm cho con thật lặng lẽ,

để con chỉ còn loan báo Chúa mà thôi.

 

Xin Chúa ngự trong con thật sống động,

để không phải là con,

 mà là chính Ngài đang sống. 

 

Lm Antôn Nguyễn Cao Siêu, SJ

Lên đầu trang