MỐI LỢI CỦA NGƯỜI MÔN ĐỆ BIẾT TỪ BỎ

5/28/2013 3:53:24 PM
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT 8 THƯỜNG NIÊN-NĂM LẺ

Mk10_28-31.jpg 

Lời Chúa: Mc 10,28-31


28 Khi ấy, ông Phê-rô lên tiếng thưa Đức Giê-su rằng : "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy !" 29 Đức Giê-su đáp : "Thầy bảo thật anh em : Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu."

Suy Niệm


Đoạn Tin Mừng hôm  nay nối tiếp truyện người giàu có đến xin Đức Giêsu chỉ cho làm gì để được sống đời đời, nhưng khi anh ta nghe Đức Giêsu dạy phải chia sẻ và theo Ngài, anh sụ nét mặt và bỏ đi, Ngài lấy làm tiếc phải nói về anh : “Lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa” (Mc 10,25). Thế là ông Phêrô đại diện Nhóm Mười Hai lên tiếng hỏi : “Này chúng con đã bỏ mọi sự mà đi theo Thầy”. Đức Giêsu hứa : “Quả thật, Thầy bảo anh em : không ai bỏ nhà cửa, anh chị em, con cái,ruộng nương, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà lại không lĩnh gấp trăm bây giờ ở đời này về nhà cửa anh chị em, mẹ và con cái cùng ruộng nương làm một với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau” (Mc 10, 28-30 : Tin Mừng).

“(Ta lưu ý trong trình thuật này đều có trong Tin Mừng Nhất Lãm, nhưng mỗi tác giả lại ghi theo ý mình :

-” Ông Matthêu không ghi Đức Giêsu đòi phải bỏ vợ, sẽ được gấp 100 vợ, là vì Đức Giêsu đã khẳng định chỉ có một vợ một chồng, không bao giờ được phép ly dị (x Mt 19,4-5).


-” Ông Luca lại ghi Lời Đức Giêsu yêu cầu phải bỏ vợ (x Lc 18,28-30), vì Tông Đồ Phaolô sống độc thân, là thầy của ông Luca. Do đó, trò Luca có ghi phải bỏ vợ, thì không gặp khó khăn gì với thầy mình.

-” Ông Marcô lại không ghi Đức Giêsu đòi phải bỏ vợ (x Mc 10,29), vì ông Phêrô có vợ, là thầy của ông Marcô, nên ông Marcô đã bỏ ghi chi tiết này, vì sợ vợ của ông Phê-rô!

“Tại sao những điều Đức Giêsu ban cho các môn đệ, trong đó lại có câu “ bị ngược đãi”, đó là ơn Ngài ban ư ? Đúng thế, vì  :

- ”Ai từ bỏ mọi sự theo Đức Giêsu mà bị người đời ngược đãi mới trở nên giống Ngài.

-” Ai trở nên ngôn sứ giống Đức Giêsu, người ấy cùng là tư tế, cùng là của lễ trong Hy Tế của Đức Giêsu.

 

I. AI TỪ BỎ MỌI SỰ THEO ĐỨC GIÊSU  MÀ BỊ NGƯỜI ĐỜI NGƯỢC ĐÃI MỚI TRỞ NÊN GIỐNG NGÀI.


“Ai theo Chúa Giêsu khởi đi từ Bí tích Khai Tâm (Thánh Tẩy, Thêm Sức, Thánh Thể), người ấy đã trở nên một trong Ngài về dòng tộc và thân xác (x Dt 2,11.14), và cùng một sự sống với Thiên Chúa (x Ga 6,57 ; 15,1t), hầu được Ngài thông ban ơn chung phần phục vụ Tin Mừng trong gian khổ, trở nên một ngôn sứ chính danh như Đức Kitô. Vì thế thánh Phêrô nói về ơn huệ Chúa không ban cho các thiên thần, mà chỉ cho loài người. Ông nói: “
Các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu những đau khổ dành cho Đức Kitô, và vinh quang đến sau những đau khổ đó, nên các ngài đã tìm hiểu xem Thần Khí muốn cho thấy việc đó xảy ra vào thời nào, trong hoàn cảnh nào. Thiên Chúa đã mạc khải cho các ngài biết là các ngài có phận sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính mình, mà là cho anh em. Vì thế, anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện” (1Pr 1,10-13 : Bài đọc năm chẵn).


II. AI TRỞ NÊN NGÔN SỨ GIỐNG ĐỨC GIÊSU, NGƯỜI ẤY CÙNG LÀ TƯ TẾ, CÙNG LÀ CỦA LỄ TRONG HY TẾ CỦA ĐỨC GIÊSU.


“Khi ta chu toàn sứ mệnh giảng Lời mà gặp khổ đến mất mạng như Đức Giêsu, thì ta lại trở thành vị tư tế và lễ vật trong cùng một Hy Lễ Mới của Chúa Giêsu thiết lập, hằng ngày dâng lên Cha trên trời,góp phần làm hoàn hảo Hy Tế của Chúa Giêsu (x Cl 1,24), làm cho ơn cứu độ của Chúa ban cho những ai tin theo Ngài được lãnh nhận phong phú hơn. Vì từ muôn thuở Thiên Chúa không dành riêng chức Tư Tế cho Đức Giêsu, mà còn cho toàn dân Ngài tuyển chọn đều là Tư Tế kiểu Menkisedek (x Dt 7), đúng như Lời Chúa đã phán : “
Ta sẽ cho các ngươi thành một vương quốc tư tế” (Xh 19,6).

“Làm Tư Tế Cho Thiên Chúa thì phải dâng lễ vật, có ba loại lễ vật Thiên Chúa vui nhận. Theo tác giả sách Huấn ca nói :


1/ Tuân giữ Lề Luật và gắn bó với lệnh truyền của Chúa là
dâng lễ kỳ an.

2/ Tỏ lòng biết ơn là dâng bột tinh hảo đồng thời chia sẻ cho đồng loại là dâng lễ ngợi khen.

3/ Từ bỏ gian tà thì đẹp lòng Chúa, chấm dứt bất công là dâng lễ đền tội.


Tuy vậy, đừng đến trước nhan Đức Chúa tay không, vì tất cả những gì phải dâng đều do lệnh truyền. Dâng cúng chi, cũng phải giữ nét mặt tươi cười; dâng hiến của thập phân, hãy hân hoan vui vẻ.Với tấm lòng quảng đại, hãy dâng hiến Đấng Tối Cao tuỳ theo những gì Người ban tặng và tuỳ theo khả năng con có.Vì Đức Chúa là Đấng thưởng công, sẽ trả lại cho con gấp bảy lần” (Hc 35, 1-4.8-10 : Bài đọc năm lẻ).


Thời Cựu Ước, Chúa chỉ hứa trả lại cho ta gấp bảy lần điều ta từ bỏ, hoặc hiến dâng ; còn  thời Tân Ước, Đức Giê-su lại hứa ban gấp trăm lần. Đúng là Ngài ban cho chúng ta những điều hơn mong ước (x Ep 3,20)


“Vì thế thánh Phêrô nói tiếp : “
Anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giê-su Ki-tô tỏ hiện. Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội.Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em,vì có lời Kinh Thánh chép: Hãy sống thánh thiện, vì Ta là Đấng Thánh.” (1Pr 1, 13-16 : Bài đọc năm chẵn).


“Ta hiểu lệnh Chúa bảo phải từ bỏ mọi sự không phải là vì nó xấu xa, mà phải đầu tư mọi khả năng trong việc loan báo Tin Mừng. Điều nào làm ngăn trở việc này thì phải loại đi, để việc giảng Tin Mừng đạt hiệu quả cao, có thế không ai bị thua lỗ, mà còn được Đức Giêsu hứa ban gấp bội : “
Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.”(Mc 10,29-30 : Tin Mừng).”      


“Được gấp trăm mọi sự đời này so với những điều đã từ bỏ, nhất là bỏ mạng sống, đây là cách làm giàu, để ta được phong phú và dư khả năng làm nhiều việc lành phúc đức khác nữa, đúng như lời thánh Phaolô nói : “
Gieo ít thì gặt ít; gieo nhiều thì gặt nhiều. Mỗi người hãy cho tuỳ theo quyết định của lòng mình, không buồn phiền, cũng không miễn cưỡng, vì ai vui vẻ dâng hiến, thì được Thiên Chúa yêu thương.Vả lại, Thiên Chúa có đủ quyền tuôn đổ xuống trên anh em mọi thứ ân huệ, để anh em vừa được luôn đầy đủ mọi mặt, vừa được dư thừa mà làm mọi việc thiện”(2Cr 9,6-8).


“Trong khi đó, Đức Giêsu lại nói : “
Nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.” (Mc 10,31 : Tin Mừng). Lời này hàm hai ý :


-” Đức Giêsu có ý so sánh muôn dân sấn sả theo Ngài vào Hội Thánh là những người được Chúa gọi sau dân Do Thái, đó mới thực là dân Ngài tuyển chọn, dựa trên Lề Luật và lời hứa, thì không thể sánh bằng người Công Giáo được chọn dựa trên ân sủng, do công nghiệp của Chúa Giêsu. Đặc biệt nhất là ông Phaolô được Chúa chọn sau Nhóm Mười Hai, thế mà nhờ lòng thương xót của Chúa, Ngài đã kêu gọi ông vốn dĩ là kẻ bách hại người công chính (x Cv 9). Vậy mà khi đã thuộc về Chúa Kitô, mọi hoạt động Tông Đồ của ông đã không thua kém các Tông Đồ thượng đẳng (x 2Cr 11,5). Như thế, người Công Giáo trổi vượt hơn dân Do Thái đã được Chúa kêu gọi từ trước, nhưng lại khước từ không theo Đức Giêsu vào Hội Thánh, họ đã tự loại khỏi ơn cứu độ (x Lc 14,15t). Thậm chí cả ông Gioan Tẩy Giả cũng thua người Công Giáo là kẻ nhỏ, như Lời Đức Giêsu đã nói : “
Trong những người do người nữ sinh ra, không ai cao trọng bằng ông Gioan Tẩy Giả, nhưng kẻ nhỏ trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông” (Mt 11,11).


-” Đức Giêsu hữu ý báo trước về môn đệ Giuđa, hắn không sống tinh thần từ bỏ, thậm chí tham 30$, dù biết rằng tiền ấy có được là do tội bán Thầy! Chung cuộc hắn đã nhào xuống lòi ruột ra chết (x Cv 1,18). Như thế chỗ Chúa đã dọn sẵn cho Giuđa ở trên trời, hắn không giữ, vì đã rớt xuống vực thẳm, để cho các anh em khác bắt thăm trúng ông Matthia thế chỗ cho Giuđa. Rõ ràng ông Matthia đến với Chúa Giêsu sau Giuđa, nhưng ông lại đứng trước Giuđa (x Cv 1,15t).


“Vì thế, nếu ta không hiểu bị ngược đãi là ơn Chúa ban, mà chỉ muốn theo Chúa để được gấp trăm mọi sự đời này, thì đó là cuộc thương mại : thả con tép, bắt con tôm, chứ không phải vì tin yêu Chúa mà theo. Ai theo Chúa vì yêu, như trẻ thơ theo cha mẹ, thì được Chúa Giêsu dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha thay cho : “
Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, Con xin ngợi khen Cha, vì đã mạc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn” (Mt 11,25 : Tung Hô Tin Mừng). Và được Chúa hứa : “Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời” (Tv 50/49,23b : ĐC năm lẻ), để được lãnh phúc sự sống đời sau trong thế giới Phục Sinh, Ngày ấy ta mới thấy rõ : “Chúa đã biểu dương ơn Ngài cứu độ” (Tv 98/97,2a : ĐC năm chẵn).


THUỘC LÒNG


“Đức Giêsu nói với các môn đệ : “
Nơi điều này Cha Thầy được hiển vinh là hệ tại chúng con sai hoa kết trái là trở nên môn đệ của Thầy” (Ga 15,8).

 

Lm Giuse Đinh Quang Thịnh

Lên đầu trang