Mở cửa nhà thờ

1/18/2017 8:31:08 AM
Tông Huấn “Niềm Vui Tin Mừng”

mo-cua-nha-tho.jpg

46.“ …chúng ta phải giống như người cha của đứa con hoang đàng, luôn luôn để cửa mở hầu khi đứa con trở về, nó có thể vào ngay trong nhà.

47 .Hội Thánh được kêu gọi trở thành Nhà Cha, luôn luôn mở rộng cửa. Một dấu hiệu của sự mở ra này là các nhà thờ của chúng ta phải luôn luôn mở cửa, để nếu có ai được Chúa Thánh Thần thúc đẩy đến đây tìm Thiên Chúa, họ sẽ không thấy cửa nhà thờ đang đóng…”

 

Chúng ta nghĩ sao về lời của Đức Thánh Cha Phanxicô?

 

Hãy đi một vòng các nhà thờ quanh khu vực, quanh thành phố của chúng ta đang ở, đếm xem mấy nhà thờ mở cửa, mở cổng, cả ngày. Đếm xong sẽ thấy cách sống đạo của chúng ta, và sẽ có ngay câu trả lời tại sao công việc loan báo Tin Mừng của chúng ta trì trệ.

 

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, CSsR
(GNsP 17.01.2017) 


Lên đầu trang