MẸ MARIA TRONG MẦU NHIỆM NƯỚC THIÊN CHÚA

1/20/2013 3:56:37 PM
CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN - NĂM C

Jn2_1-11.jpg

Lời Chúa: Ga 2,1-11

13Hôm Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su.2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự.3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: "Họ hết rượu rồi." 4 Đức Giê-su đáp: "Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến."5Thân mẫu Người nói với gia nhân: "Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo."

6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do-thái, mỗi chum chứa được khoảng tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước.7 Đức Giê-su bảo họ: "Các anh đổ đầy nước vào chum đi! " Và họ đổ đầy tới miệng.8 Rồi Người nói với họ: "Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc." Họ liền đem cho ông. 9 Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu (mà không biết rượu từ đâu ra, còn gia nhân đã múc nước thì biết), ông mới gọi tân lang lại 10 và nói: "Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ."11 Đức Giê-su đã làm dấu lạ đầu tiên này tại Ca-na miền Ga-li-lê và bày tỏ vinh quang của Người. Các môn đệ đã tin vào Người.


-----

Mầu nhiệm Thiên Chúa cứu độ loài người, được thực hiện vào “Ngày Thiên Chúa” ra tay. Ngôn sứ Is 25,6-12 đã diễn tả mầu nhiệm Nước Thiên Chúa như một “bữa tiệc đầy cao lương rượu nồng, ai được tham dự không còn tủi nhục, khóc lóc, vì tử thần đã bị đánh gục, và như thếChúa đã lau sạch nước mắt trên mọi khuôn mặt, cất khăn tang bao trùm mặt đất,để mọi người đầy hân hoan vui sướng trong ơn Ngài cứu độ”.

Bữa tiệc trọng đại ấy chính là tiệc cưới của Con Chiên (Chúa Giê-su), trong tiệc cưới ấy cô dâu được mặc áo trúc bâu là công đức của các thánh (x Kh 19,7-8). Tiệc ấy được khai diễn vào “ngày thứ ba”, sau khi Đức Giêsu tìm được người yêu có tâm tư say mê Lời Chúa giống như ông Nathanael ngồi dưới gốc cây vả đọc Sách Luật (x Ga 1,45-51 ; 2,1a : Tin Mừng).


Thực ra “
ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana”đã trở thành dấu chỉ báo trước vào ngày thứ ba sau khi Đức Giêsu từ cõi chết sống lại, Hội Thánh bắt đầu làm hiện tại hóa Hy Tế của Chúa Giêsu, tức là dâng Lễ theo lệnh Ngài truyền (x 1Cr 11,23-27). Bởi vì trước Phục Sinh ba ngày, Đức Giêsu là Ađam Mới đã “thiếp ngủ” trên thập giá, và từ cạnh sườn Ngài : Evà mới là Hội Thánh được sinh ra. Chân lý đã được báo trước : “lúc ông Ađam ngủ, Thiên Chúa lấy phần thân thể từ cạnh sườn ông, tạo ra cho ông người vợ, khi thức dậy, Ađam đã reo lên : “Đây là xương tôi, đây là thịt tôi” (x St 2,21-23). Như thế, Hội Thánh được sinh ra bởi xương thịt của Đức Giêsu hơn thuở xưa bà E-và được sinh ra bởi xương thịt Ađam (x St 2,23). Ta lại biết Hội Thánh cũng là con của Đức Maria, vì nơi đồi Sọ, Đức Giêsu đã gọi Đức Maria bằng danh hiệu BÀ, nguyên ngữ Hy Lạp là Gune. Danh BÀđược Đức Giêsu lập lại lời sách Sáng thế gọi “BÀ Evà là mẹ của chúng sinh” (x St 3,20), là Đức Giêsu hữu ý xác nhận : BÀ Maria là Mẹ của các Kitô hữu. Vì thế Đức Giêsu nói với Đức Ma-ri-a về môn đệ của Ngài : “Thưa Bà (Gune), đây là con của Bà”, rồi Ngài nói với môn đệ : “Này là Mẹ con” (x Ga 19,26-27).

Nếu chúng ta chú ý đến các chi tiết xảy ra ở tiệc cưới Cana, thì thấy được lặp lại vào giờ Tử Nạn và Phục Sinh của Đức Giêsu :


1/ Vào ngày thứ ba có tiệc cưới tại Cana xứ Galilê (x Ga 2,1).


1’ Vào ngày thứ ba sau cuộc Tử Nạn, Đức Giêsu phục sinh, rồi Ngài hẹn gặp 11 môn đệ ở xứ Galilê sai các ông đi ban Thánh Tẩy và truyền giảng Lời để đưa nhân loại vào dự tiệc Hội Thánh (x Mt 28,16t), bắt nguồn từThập Giá, có Rượu Mới là Giáo Lý Mới được Chúa Giêsu làm hoàn hảo (x Mt 5,17 ; Mt 9,14-17). Vì từ Giao Ước trở thành Di Chúc bằng máu (x Dt 9,16).


2/ Nơi tiệc Cana, có Đức Giêsu, Mẹ Maria và các môn đệ cùng được mời tham dự (Ga 2,1b-2).

2’ Nơi đồi Sọ, lúc Đức Giêsu dâng lễ trên thập giá, cóĐức Maria, có môn đệ Gioan và vài phụ nữ đến “tham dự” (x Ga 19,25-26). Đây là dấu báo trước bắt đầu Hội Thánh đi truyền giáo, có Đức Mẹ cùng cầu nguyện với các môn đệ và một số phụ nữ, có cả anh em họ của Đức Giêsu (x Cv 1,13-14).

3/ Tiệc cưới thiếu rượu (x Ga 2,3a), thì đôi tân sẽ bị người ta kết án là bất hạnh.


3’ Đức Giêsu trên thập giá kêu “Ta khát” (x Ga 19,28). Ngài khao khát có người đến uống nước hằng sống Ngài ban qua Phụng Vụ Ngài thiết lập. Vì ai uống nước Ngài ban thì đời đời không phải khát, bởi được sống hạnh phúc dồi dào như Ngài (x Ga 4,14 ; 10,10).


4/Đức Giêsu nói với Mẹ Maria : “Thưa Bà (Gune), giữa tôi và Bà có liên quan gì, Giờ tôi chưa đến” (x Ga 2,4).


4’ Vào Giờ chết Đức Giêsu (x Ga 12,27), Ngài mới bộc lộliên quan giữa Ngài với Đức Maria : Bà (Gune) là Eva Mới, là Mẹ của Hội Thánh, như Ngài đã trao ông Gioan cho Mẹ Maria : “Thưa Bà, này là con Bà” (x Ga 19,26-27).


5/ SÁU chum nước lã biến thành sáu chum rượu ngon (x Ga 2,6).


5’ Cả vũ trụ này đã được Thiên Chúa tạo dựng trong SÁU ngày, tuy nó tốt đẹp thì cũng giá trị như nước lã. Nhưng nay ai biết nghe Lời Chúa Giê su dạy và thực hành như lời Mẹ Maria dặn, thì Đức Giêsu biến công trình Chúa đã tạo dựng trong SÁU ngày, nhất là con người được trở nên con Thiên Chúa, gọi Chúa là Cha trong Chúa Giêsu,mà ngợi khen Thiên Chúa (x Rm 8,14t), hơn người ta khen rượu ngon trong tiệc cưới Cana (x Ga 2,10).


6/ Nước biến thành rượu nho ngon hơn rượu cũ (x Ga 2, 9-10).


6’ Nước từ cạnh sườn Đức Giêsu đổ xuống, khơi nguồn nước Bí tích Thánh Tẩy, ai tin và lãnh nhận, thì họ được tháp vào Chúa Giê-su là cây nho thật (x Ga 15,1t), tạo nên vườn nho tốt có trái thật ngọt, hơn dân Do Thái xưa Chúa đã chọn họ tưởng là thứ nho ngọt, hóa ra lại là nho chua loét! (x Is 5).


7/ Chủ tiệc nếm rượu mới khen rất ngon (x Ga 2,9-10), làm cho tiệc cưới hoàn toàn tốt đẹp.


7’ Trên thập giá Đức Giêsu, Chủ Hy Tế nếm dấm rồi nói :“Mọi sự đã hoàn tất” (x Ga 19,29-30).


Vậy tiệc cưới Cana đã trở nên dấu chỉ Hội Thánh Chúa Kitô. Ta được sống trong Hội Thánh nhờ có Mẹ Maria :

1/ MẸ MARIA MUỐN TA SỐNG XỨNG DANH LÀ HIỀN THÊ CỦA CHÚA KITÔ.


Tiệc cưới Cana là dấu chỉ tiệc Cưới Con Chiên, “
Tân nương mặc áo trúc bâu, áo nàng dệt bằng công đức của các thánh” (Kh 19,7-8). Thế thì nhờ lãnh Bí tích Thánh Tẩy, ta là Tân Nương của Tân Lang Giêsu (x 2Cr 11,2 ; Ga 3,29), ta hãy hiệp thông với Mẹ Maria và các thánh, đó là áo trúc bâu để ta nên người hầu việc Nước Thiên Chúa. Đã là người hầu, thì phải làm theo lời Mẹ dạy : “Giê-su bảo gì, cứ làm theo” (Ga 2,5), đểdiễn tả bổn phận người Hiền Thê của Tân Lang Giêsu, là làm vinh hiển Cha trên trời, như lời ngôn sứ Isaia đã nói : “Chẳng ai còn réo tên ngươi: "Đồ bị ruồng bỏ! " Xứ sở ngươi hết bị tiếng là "Phận bạc duyên đơn." Nhưng ngươiđược gọi: "Ái khanh lòng Ta hỡi! " Xứ sở ngươi nức tiếng là "Duyên thắm chỉ hồng." Vì ngươi sẽ được Đức Chúa đem lòng sủng ái, và Chúa lập hôn ước cùng xứ sở ngươi.Nhưtài trai sánh duyên cùng thục nữ, Đấng tác tạo ngươi sẽ cưới ngươi về. Như cô dâu là niềm vui cho chú rể, ngươi cũng là niềm vui cho Thiên Chúa ngươi thờ” (Is 62,4-5 : Bài đọc I).


Sống như thế là ta đã mặc lấy Chúa Kitô (x Gl 3,27), và cũng mặc lấy công đức của các thánh nữa (x Kh 19,8). Vì “
Chúa không cứu con người cách riêng rẽ thiếu liên kết” (HCHT số 9). Đây là Mầu Nhiệm Các Thánh Cùng Thông Công.

2/ TA CHỈ THỰC SỰ ĐƯỢC TẠO DỰNG THEO HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA (St 1,26-27) KHI BIẾT THI HÀNH LỜI MẸ MARIA DẶN : “GIÊSU BẢO GÌ, CỨLÀM THEO” (Ga 2,5).

Nhưchúng ta đã biết Phúc Âm Luca và Gioan chỉ ghi sáu lần Đức Maria nói :

- Lần I : Lc 1,34 : Mẹ nói với Thiên thần trong lúc truyền tin : “Việc đó xảyđến thế nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng”.


- Lần II : Lc 1,38 : Mẹ lại nói với Thiên thần : “
Này tôi là tôi tới Chúa, xin Chúa làm cho tôi điều Chúa nói”.

- Lần III : Lc 1,46-55 : Mẹ dùng lời Kinh Thánh dệt lại thành bài ca tụng Thiên Chúa tại nhà bà chị họ Êlysabeth. (Lời cầu nguyện ngợi khen Chúa của Mẹdài nhất trong sáu lần Mẹ nói, và Mẹ đã dùng Lời Chúa đan kết lại. Noi gương Mẹ, Hội Thánh dạy : “Cầu nguyện phải đi đôi với việc đọc Kinh Thánh” – HCMK số 25).

- Lần IV : Lc 2,48 : Mẹ trách Giêsu lúc tìm thấy Con ở Đền Thờ : “Tại sao Con làm thế, đây cha Con và mẹ đã đau khổ tìm Con !”


- Lần V : Ga 2,3 : Mẹ trình bày nhu cầu tiệc cưới thiếu rượu với Đức Giêsu : “
Nhà này hết rượu”.


- Lần VI : Ga 2,5 : Mẹ nói với loài người : “
Giêsu bảo gì cứ làm theo!” (Tin Mừng)

Như vậy năm lần đầu Đức Maria nói với thiên thần và thưa với Chúa ; chỉ có một lần duy nhất, lần thứ sáu, lần cuối cùng Mẹ nói với loài người : “Giêsu bảo gì, cứ làm theo!”


Ta biết khởi đầu cuộc tạo dựng vũ trụ,Thiên Chúa nói sáu lần, vạn vật xuất hiện rất tốt đẹp. Dù ngày thứ sáu và lần thứ sáu, lần cuối cùng Thiên Chúa phán : “
Ta hãy dựng nên loài người giống hình ảnh chúng ta” (St 1,26). Nhưng thực ra lúc đó A-đam, Evà tổ tiên loài người, mới chỉ đẹp như các sinh vật (x 1Cr 15,45), số phận không hơn gì loài thú (x Gv 3,18-19). Nhưng vào thời Tân Ước, ai làm theo lời duy nhất Mẹ Maria nói lần thứ sáu : “Giêsu bảo gì cứ làm theo” (Ga 2,5). Họ mới thực sự trở nên con người tốt đẹp tuyệt vời như Thiên Chúa, đến nỗi được đồng hóa với Thiên Chúa vềnguồn gốc, về máu thịt, và cả về sự sống của Thiên Chúa toàn năng, toàn thiện (x Gl 2,20 ; Dt 2,11.14 ; Ga 6,57).


3/ TA PHẢI CẦN NHỜ MẸ MARIA DẠY BIẾT CỘNG TÁC VỚI CHÚA GIÊSU, VÌ MẸ RẤT CÓ UY QUYỀN TRONG MẦU NHIỆM NƯỚC CHÚA.


a-
Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa nhờ mầu nhiệm Ngôi Hiệp (Công Đồng Êphêsô năm 431). Với uy quyền của người Mẹ Thiên Chúa và Mẹ loài người, nên trong tiệc cưới Cana,Đức Maria làm nổi bật vai trò người Mẹ chăm sóc nhu cầu của con cái. Cụ thểtiệc cưới thiếu rượu chưa có ai đến nhờ cậy Mẹ, mà Mẹ đã nhìn thấy trước nhu cầu của con cái Mẹ. Thiếu rượu là một sự ô nhục đối với đôi tân hôn, vì tiệc cưới kéo dài bảy ngày, mà mới ngày thứ ba đã thiếu rượu, nên Mẹ phải trình bày nhu cầu ấy với Đức Giêsu, Con Mẹ : “
Nhà này thiếu rượu” (Ga 2,3 : Tin Mừng). Với uy quyền của một người Mẹ, lời Mẹ nói với Đức Giêsu không phải chỉlà lời đề nghị, mà còn là một mệnh lệnh, giống như trong gia đình, mẹ nói với con : “Thau đồ này chưa giặt”, có nghĩa là mẹ ra lệnh cho con phải thi hành ngay.

b- Đức Maria là Eva Mới, là Hiền Thê của Tân Lang Giêsu, Adam cuối cùng (x 1Cr 15,45), vì trong mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, Đức Ma-ri-a còn được gọi là Hiền Thê của Thiên Chúa, thì lời của Tân Nương nói với Tân Lang trở thành yêu sách trong yêu thương : “Chàng phải đoán ý Nàng để thi hành”,giống như hai cô cậu đang sánh bước trên đường, nàng nói : “Anh kìa, cô kia mặc áo đỏ, em thích lắm”,thì đương nhiên chàng phải hiểu rằng : nàng đang đòi chàng phải mua áo đỏ !

c- Đức Maria là Bà Chúa (Maria tiếng Do Thái là Miryam, bởi tiếng gốc Ả Rập“Mri”, có nghĩa là “Được Yêu Mến”. Maria theo tiếng Aram, người Do Thái nói là “Mara”,có nghĩa là “Chúa, Chủ”): Mẹ nói với những người giúp việc trong bữa tiệc : “Hãy đến cùng Giê-su, Ngài bảo gì cứ làm theo!” (Ga 2,5), câu nói này Mẹ đã lập lại nguyên văn lời vua Pharaôn nói với những người đến Ai Cập xin ông bán lương thực cho, vua lại bảo họ : “Hãy đến cùng Giuse, ông ấy bảo gì cứ làm theo !” (St 41,55).


Ta biết vào thời vua Pharaôn cả thế giới lâm nạn mất mùa suốt 7 năm, nên mọi người phải tuốn đến Ai Cập mua lương thực, nhờ sự khôn ngoan của ông Giuse trong 7 năm được mùa, đã thu góp thóc lúa vào các kho dự trữ, vì ông biết trước khi những năm mất mùa đến, mới có lương thực mà bán cho dân, thu lời cho vua Pharaôn, và còn bảo đảm sự sống cho thế giới khỏi bị chết đói. Lúc ấy, vai trò của vua Pharaôn được mọi người trên thế giới phải suy tôn như một chúa tể có quyền ban sự sống cho mọi dân tộc, khi ông dủlòng thương ra lệnh bán thóc lúa (x St 41t); thế thì Đức Maria trong mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, thân thế và uy quyền của Mẹ là Bà Chúa còn hơn vua Pharaôn. Aiđến cầu khẩn với Đức Maria, thì phải nghe và làm theo lời Mẹ dạy “
Giêsu bảo gì,cứ làm theo” (Ga 2,5), đểcó lương thực vươn đến sự sống đời đời, đến nỗi được đồng hóa với Thiên Chúa (x Ga 6,57 ; Ga 15 ; Gl 2,20). Nếu không làm theo lời Mẹ dạy, thì phải đói khổ,khốn nạn trong hỏa ngục, hơn những người chết đói vì mất mùa thời vua Pharaôn!


Tuy nhiên uy quyền của Mẹ Maria không vượt quá quyền năng Lời Đức Chúa Trời, nên Mẹ bảo người ta phải làm theoĐức Giêsu, dù lệnh ấy vô lý. Thực vậy, tiệc đã mãn, không ai dùng nước đựng trong các chum đặt trước nhà để thanh tẩy trước khi nhập tiệc, mà người ta đang cần rượu, để tiệc cưới không tàn niềm vui. Thế mà Đức Giêsu lại bảo người giúp việc đổ nước đầy sáu chum, mỗi chum khoảng 40 lít. Nếu họ thấy vô lý không làm, thì chắc chắn hôm đó sẽ không có rượu mới, dù Mẹ Maria uy quyền đến đâu cũng phải bó tay !

Ta biết rằng vì tình yêu Chúa Giêsu muốn mời gọi những ai đã thuộc về Ngài cộng tác với Ngài để cùng thực hiện chương trình cứu độ loài người theo ý Cha trên trời.


Thực vậy, bất cứ ai đã được Chúa cứu độ khởi đi từ Đức Maria, đều là những chi thể trong Thân Mình Mầu Nhiệm Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh. Khi Chúa Giêsu đã toàn thắng mọi sự dữ, kể cả thần chết, Ngài đến thổi hơi: Trao ban Thánh Thần cho những người thuộc về Ngài (x Ga 20,22). Thánh Thần đến phân bổ cho dân Chúa mỗi người một nhiệm vụ khác nhau, để cùng xây dựng Hội Thánh cách vẹn toàn : Đức Maria thì sinh Chúa Giêsu là Đầu của Hội Thánh ; còn các Kitô hữu thì sinh các chi thể làm cho Thân Mình Mầu Nhiệm Đức Kitô Giêsu là Hội Thánh được đầy đủ các chi thể, để mỗi chi thểhoạt động dưới ơn của Chúa Thánh Thần phân cho. Thánh Phaolô nói : “
Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung. Người thì được Thần Khí ban cho ơn khôn ngoan để giảng dạy, người thì được Thần Khí ban cho ơn hiểu biết để trình bày. Kẻ thì được Thần Khí ban cho lòng tin; kẻ thì cũng được chính Thần Khí duy nhất ấy ban cho những đặc sủng để chữa bệnh.Người thì được ơn làm phép lạ, người thì được ơn nói tiên tri; kẻ thì được ơn phân định thần khí; kẻ khác thì được ơn nói các thứ tiếng lạ; kẻ khác nữa lại được ơn giải thích các tiếng lạ. Nhưng chính Thần Khí duy nhất ấy làm ra tất cả những điều đó và phân chia cho mỗi người mỗi cách, tuỳtheo ý của Người (1Cr 12,7-11: Bài đọc II). Vì “Thiên Chúa đã dùng Tin Mừng mà kêu gọi chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Ki-tô Giê-su” (2Tx 2,14 : Tung Hô Tin Mừng).

Vậy trong đời sống đạo của ta, ai cũng cảm nghiệm tình yêu Chúa dần dần phai lạt, có khi cạn kiệt, không mặn nồng như ngày mới theo đạo, nhất là khi phải lao mình vào xã hội để tìm kiếm nhà, cơm, áo, thuốc men ! Nếu muốn làm cho tình yêu Chúa trong tâm hồn ta lên ngôi, thú vị hơn rượu nồng, thì không có cách nào hơn là thực hành Lời Chúa dạy, như Mẹ Maria đã dặn dò trong tiệc cưới.

d- Mẹ Maria, Đấng Đồng Công Cứu Chuộc : Tác giả Tin Mừng thứ tư đã minh chứng chân lý này bằng cách ông chỉ cho độc giả thấy Mẹ Maria xuất hiện hai lần trong cuộc đời công khai của Đức Giêsu :

- Mở đầu cuộc đời rao giảng của Đức Giêsu. Mẹ có mặt với Đức Giêsu tại tiệc cưới Cana, và ngay phút đầu trước khi Đức Giêsu khởi sự lên tiếng giảng dạy, Mẹ đã dặn mọi người : “Giêsu bảo gì, cứ làm theo”(Ga 2,5 : Tin Mừng).


- Cuối cuộc đời phục vụ của Đức Giêsu, khi Ngài bị treo trên thập giá, Mẹ Maria lại xuất hiện đứng dưới chân thập giá, Đức Giêsu biết chương trình Chúa Cha trao cho Ngài thực hiện cần phải có Mẹ cộng tác và tiếp tục, nên Đức Giê-su đã thưa với Mẹ về những người Ngài tuyển chọn : “
Thưa Bà, này là con Bà” (Ga 19,27).


Cách viết như trên, thánh Gioan đã diễn tả hình ảnh Mẹ Maria đang dang rộng hai tay ôm lấy mọi sinh hoạt của Con mình, từ khởi sự cho đến hoàn thành. Nếu trong lời kinh chúng ta vẫn cầu nguyện “từ khởi sự cho đến hoàn thành, đều nhờ bởi ơn Chúa”, thì Đức Giêsu qua cách viết của ông Gioan cũng nói “từ khởi sự cho đến hoàn thành, tôi đều nhờ Mẹ Maria cộng tác”. Sự cộng tác của Mẹ Maria tham gia vào công việc của Đức Giê-su như người vợ chia sẻ trách nhiệm với người chồng. Nhưthế, sự liên quan trách nhiệm giữa Đức Giêsu và MẹMaria mãi đến GIỜ Đức Giêsu bị treo trên thập giá, mới được mạc khải. Đó là lý do Đức Giêsu đã nói với Mẹ Ngài trong tiệc cưới Cana :
“Giữa tôi và Bà có liên quan gì, vì GIỜ tôi chưa đến” (Ga 2,4 : Tin Mừng).


Đức Giêsu là Thiên Chúa toàn năng mà còn cần đến Đức Maria cộng tác, huống chi chúng ta là kẻ thấp hèn, vụng về, yếu đuối, bất tài, mù quáng, sao chúng ta không cần đến Mẹ giúp đỡ giống Đức Giêsu.


Ta có sống cậy nhờ nơi Mẹ Maria, Mẹ mới giúp ta cách thực hành Lời Chúa như Mẹ đã có kinh nghiệm, có thế ta mới “
kể cho muôn dân nhận biết những kỳ công Thiên Chúa làm” (Tv 96/95,3 : Đáp ca).

Truyện kể :

Cậu Karol Wojtyla lên 7 tuổi, đứng bên giường mẹ đang hấp hối, cậu khóc nức nở! Người mẹ nắm tay con ôn tồn nói :“Con đừng khóc, mẹ này chỉ là vú nuôi con, khi Chúa rước vú này về với Chúa, thì người Mẹ thật của con là Đức Maria xuất hiện, sẽ đích thân chăm sóc con.”


Từngày ấy, cậu tỏ lòng sùng kính Đức Mẹ cách đặc biệt, tưởng đó cũng là lý do quan trọng mà ngày 18-10-1978 Chúa đã chọn ngài lên ngôi Giáo hoàng (Gioan Phaolô II), đem lại nhiều lợi ích cho Hội Thánh và cả xã hội trong mọi lãnh vực.

Vậy ta được làm con Chúa trong Hội Thánh, thì Đức Maria mới thực là Mẹ thật của ta.


Một chú bé nghèo khổ, quần áo tảtơi, không biết chữ o tròn hay méo, lê đôi chân gầy đi đến một khu phố nghèo nàn ở Ba-lê (Pháp). Chú ấy là tên là Gioan, lên 6 tuổi, đi tìm ông già Bouin, sống bằng nghề viết thư mướn.

Chú bé vào nhà lễ phép cúi đầu chào ông cụ. Ông già hỏi :

- Cháu muốn gì?

Chú vội thưa :

- Cháu muốn viết một bức thư.


Ông già ra giá ngay :

- Đưa đây 10 xu.

Chú bé ngập ngừng rồi thưa lại :

- Xin lỗi cụ, cháu không có tiền.

Nói xong chú thất thểu đi ra, ông già ngó theo thương hại, kêu chú trở lại :

- Này, mày không có đến 10 xu sao? Mày là con ai?


Chú bé từ tốn đáp :

- Dạcháu là con má cháu.


Ông già nói :

- Vậy là ta hiểu rồi, cháu không có 10 xu, má cháu cũng không có, vậy viết thư để xin chút cháo ăn đỡ đói phải không?

Chú bé gật đầu. Ông già nói tiếp :

- Được rồi vào đây ông viết giúp cho.


Ông Bou-in nghĩ thầm : mình có hy sinh một chút thời giờ, tốn ít mực, ít giấy thì cũng chẳng ra nghèo. Ông liền lấy bút giấy ra viết : Ba-lê, ngày… tháng… năm…Kính thưa ông.” Ông đọc lại cho chú bé nghe và bảo muốn gì thì nói để ông viết tiếp. Chú bé ấp úng :

- Dạ không phải ông ạ!


Ông già gạn hỏi :

- Không phải ông thì bà?


Chú bé run run thưa lại :

- Dạ cũng không phải bà.


Ông Bouin thấy bực mình nên cáu gắt nói :

- Đã không biết ai để gởi mà lại đòi viết thư.


Chú bé lấy hết can đảm thưa lại :

- Dạ,cháu muốn viết thư cho Mẹ Ma-ri-a .


Ông già cười rồi nghiêm nghị nói :

- Mày chế nhạo lão gìa này hả? Cút ra khỏi nhà tao ngay!


Chú bé ngoan ngoãn bước ra khỏi cửa, ông nhìn theo thấy thương hại nên gọi chú trởlại, quan sát kỹ chú bé một lúc, rồi ông hỏi tiếp :

- Tên cháu là gì?


-
Dạ tên cháu là Gioan.

- Gioan gì nữa ?

- Dạ,Gioan thôi ạ.

- Nhưng cháu muốn xin gì cùng Đức Mẹ?

- Dạ cháu muốn thưa với Ngài là má cháu đã ngủ từ 4 giờ chiều hôm qua, hai tay để trên ngực, người lạnh ngắt, cháu không làm sao đánh thức má cháu dậy được!

Nghe đến đó ông già hiểu ngay là mẹ em đã chết vì đói, ông rươm rướm nước mắt và nghĩ thầm : mình chẳng thiếu của ăn, còn mẹ con chú này thì lại chết đói! Ông già ôm ghì lấy chú bé vào lòng, và ôn tồn nói :

- Từ nay ông sẽ là ba của cháu.


Vậy một bức thư không được gởi đi, những đã có hiệu quả là cụ già biết thương người, và Mẹ trên trời đã dùng cụ đểchăm sóc cậu bé Gioan.

THUỘC LÒNG.


Mẹ Maria chỉ nói với loài người một câu : “
Chúa bảo gì, con cứ làm theo !” (Ga 2,5) 


Lm. Giuse Đinh Quang Thịnh

Lên đầu trang