Mẹ là Thiên Ân

8/27/2012 7:39:30 PM

- Mẹ là ''Thiên Phúc Dư Đầy'' (1)

Chúa ban cho thế giới nầy lầm than

Vì làm nô lệ Satan

Là nguồn sự ác, bất an cho đời!

 

- Mẹ là Ân Sủng Cao Vời (2)

Mà Thiên Chúa hứa ở nơi Địa Đàng! (3)

 

- Mẹ là Trinh Nữ cưu mang

Giêsu là Chúa Thiên Đàng như Cha!

 

- Êlidabét reo ca:

''Bởi đâu Mẹ Chúa (4) đến nhà tôi đây?''

 

- Gia nhân tiệc cưới bó tay:

Giữa chừng, hết rượu! Nhưng may bởi vì

Mẹ xin với Chúa tức thì!

Ngài làm phép lạ tại vì Mẹ xin!!!

 

- Thế là môn đệ vững tin:

''Vinh Quang của Chúa: Mẹ xin, được liền'' (5)

 

- Tông đồ Gioan trẻ lặng yên

Đứng nghe Chúa trối ''Mẹ Hiền lệ rơi...''

Chàng là ''gương mẫu vâng lời'':

Ân cần rước Mẹ về nơi nhà mình...

 

- Mười ngày chờ đợi Thánh Linh

Cộng Đoàn Tiên Khởi thắm ''Tình-Mẹ-Thương''!!!

Hôm nay, Giáo hữu muôn phương

Dâng lên Chúa, Mẹ Thiên Đường lời kinh:

 

- ''Mân Côi là Chuỗi Diễm Tình''

Làm vừa lòng Mẹ đồng trinh trọn đời!!!

 

- Xin dâng lên Mẹ Chúa Trời

Đoạn đường Thập Giá ''nhẹ hời cho con...'' (6)

 

- Lời mà Chúa trối vẫn còn!

Mẹ ôi, xin Mẹ ôm con vào lòng...

 

Đaminh Phan văn Phước

26.8.2012

Kính mời quý Vị nghe Thánh Ca: 

1.  LAY ME XIN YEN UI karaoke - YouTube

2.  DÂNG MẸ - TIẾNG HÁT TRUNG ĐÔNG - YouTube

Ghi chú:

1&2. Thiên Phúc (Ân) Dư Đầy: Gratia Plena; Pleine Grâce; Highly Favoured One; Begnadete - κεχαριτωμένη (kecharitōmenē) 

3. ''Ta sẽ đặt mối thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống người ấy; dòng giống ấy sẽ đạp vào đầu ngươi và ngươi sẽ cắn vào gót nó." (Khởi Nguyên 3,15 và Khải Huyền 12,17)

4. ''Mẹ Chúa'' (Luca 1,43) tức là Trinh Nữ sinh ra Chúa Giêsu. Thánh Danh ''Giêsu'' có nghĩa là ''Thiên Chúa Cứu Chuộc''!!! Có người trích dẫn các chữ ''Thiên Chúa, Cứu Chúa của tôi'' (lời Mẹ  trong Luca 1,45) để chứng minh rằng bà Mari cũng có tội nên mới được cứu rỗi! Nhưng không phải như thế bởi vì, như đã nói, Thánh Danh Giêsu vốn có nghĩa là ''Thiên Chúa Cứu Chuộc''! (God, the Savior) Cho nên, đối với Trinh Nữ đang mang Thai, các chữ  ''Thiên Chúa, Cứu Chúa của tôi'' cũng có nghĩa là ''Giêsu của tôi''. Vả lại, Mẹ có tội thì đâu có xứng đáng được gọi là ''Ơn Đầy''!!!

5. Chúa tỏ Vinh Quang của Ngài để môn đồ tin Ngài. (Luca 1,11) Mà tin Chúa thì phải tin Đấng-Ơn-Đầy (Maria) vì Bà đích thân xin Chúa làm phép lạ. Cho nên, Giáo Hội gọi Mẹ là Đấng ''thông ban'' Ơn Chúa: Đến với Giêsu qua Maria: Ad Iesum per Mariam.

6. Dựa theo câu: ''Lạy Chúa! Chúa đã vác phẩn nặng, mà để phần nhẹ cho con thì, từ này về sau, còn lẽ gì mà con dám phàn nàn, tránh trút, mà chẳng muốn chịu những sự khốn khó đời này sao?'' (Đàng Thánh Giá, Chặng thứ năm) 

Lên đầu trang