MẦU NHIỆM PHỤC SINH

3/31/2013 10:25:27 AM

Vì yêu nhân loại, chịu đóng đinh

Giêsu tắt thở! Bóng u minh

Bao trùm vạn vật: rừng, đồi, núi

Dân, quan, vua chúa với lý hình!

 

Đứng kề Thập Giá, Mẹ Đồng Trinh

Dâng lên Thiên Phụ LỄ HY SINH

Gioan bên cạnh Mẹ như Chúa trối

Lặng nhìn Thầy chết giải nghĩa TÌNH!

 

Lính canh khiếp sợ bởi thình lình

Hòn đá lấp Huyệt nặng, chình ình

Văng đi nơi khác: CHÚA SỐNG LẠI!!!

Như Lời tiên báo của Thánh Kinh!

 

Tử Thần bất lực trước THÁNH LINH

Đè đầu tội lỗi, CHÚA PHỤC SINH

Ban cho nhân loại Mùa Xuân Mới:

Không còn nô lệ Quỷ Âm Binh!!!

 

Bài Ca VẠN TUẾ là Hoa Xinh

Dâng lên Thiên Chúa với tâm tình

Tuyên xưng GIÊSU ĐÃ SỐNG LẠI

Ngài sẽ TÁI LÂM, xét xử mình...

 

Kính mời quý Vị nghe Thánh Ca: Mừng Chúa Phục Sinh


Đức Quốc, Lễ Phục Sinh 2004

Đaminh Phan văn Phước

Lên đầu trang