Mầu Nhiệm Mùa Thương

2/26/2012 6:04:20 AM

Thứ nhất: Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu

Vườn Giệt-Si Chúa lo buồn

Mồ hôi lẫn máu rịn tuôn thân mình

“Cha ơi! Xin hãy thương tình

Xin Cha tha thứ chúng sinh lỗi lầm

Bao nhiêu tội lỗi muôn dân

Con xin gánh chịu nhận phần thay cho

Nhưng sao con lại buồn lo

Nếu Cha có thể bỏ cho chén này

Chén chuộc tội quá đắng cay

Nhưng con xin nhận đền thay tội trần

Cha ơi! Con nguyện xin vâng

Ý Cha thể hiện, tội trần được tha”.

Não lòng, Chúa lại đi ra

Môn đồ say ngủ, xót xa Chúa buồn

Nhẹ nhàng Ngài trách yêu thương:

“Các con không thức canh trường được sao?

Lòng Thày cảm thấy xôn xao

Các con chớ có lãng xao nguyện cầu

Tâm hồn Thày thật buồn sầu

Mong con tỉnh thức đêm thâu với Thày”.

Con đây yếu đuối lắm thay

Bao nhiêu lỗi phạm mỗi ngày vương mang

Cha ơi, xin hãy thương ban

Giúp con thống hối tà gian giã từ

Giúp con xa lánh thói hư

Đừng làm xúc phạm nhân từ tình Cha.

 

Thứ hai: Chúa Giêsu chịu đánh đòn

Chúa Giê-su chịu đánh đòn

Toàn thân đẫm máu không còn nhìn ra

Đòn roi xé nát thịt da

Chỉ vì tội lỗi của ta đó mà

Vì yêu Chúa không nề hà

Trước tòa quan án kêu ca cũng thừa

Vì con phạm tội a dua

Bao lần lỗi phạm về hùa cáo gian

Bao lần con đã huênh hoang

Sỉ nhục lên án vu oan người lành

Chúa ơi! Con thật gian manh

Đòn roi con đánh vào anh em mình

Những khi miệng lưỡi cố tình

Nói lời chua xót, khỉnh khinh người đời

Tội con đã thấu đến trời

Chúa ơi! Tình Chúa cao vời xin thương

Giúp con xa thói bất lương

Sống đẹp lòng Chúa biết thương đến người

Chúa ơi Chúa thật nhân từ

Giúp con biết cách xử cư hiền hòa

Giúp con bỏ thói điêu ngoa

Hãm mình, chừa bỏ lánh xa tội đời.

Chúa ơi, tình Chúa cao vời

Giúp con sống trọn một đời chứng nhân..

 

Thứ Ba: Chúa Giêsu chịu đội mũ gai

Chúa Giêsu chịu đội mũ gai

Máu nhòa mặt Thánh vì ai thế này?

Sỉ vả bao lời đắng cay

Âm thầm chịu nhục nhận thay loài người

Chúa ơi, lòng Chúa nhân từ

Tội con Chúa chịu để người khinh khi

Xin cho con được nhu mì

Kiên tâm cam chịu những khi buồn phiền

Tình đời lắm lúc đảo điên

Những khi bị nhục con liền phản công

Đôi khi con giữ trong lòng

Tìm mưu trả hận đừng hòng con tha

Chúa ơi, lòng Chúa hải hà

Chúa đà chịu đựng thứ tha tội tình

Giúp con biết cách sửa mình

Yêu thương hòa giải chân tình với nhau

Chúa ơi, Chúa quá đớn đau

Vòng gai mũi nhọn đâm thâu vào đầu

Chúa biết, biết rõ từ đâu

Biết con kiêu ngạo ẩn sâu trong lòng

Chúa ơi, con khấn cầu mong

Giúp con khiêm tốn sống trong tình Ngài.

 

Thứ Tư: Chúa Giêsu vác cây Thập Giá

Kề vai Chúa vác thập hình

Mỗi bước di chuyển thân mình máu tuôn

Lối đi dốc đá gian truân

Trên vai vác khúc gỗ vuông nặng nề

Đường lên đỉnh núi Calvê

Ba lần quỵ ngã lết lê lên đồi

Quân lính đánh đập không thôi

Không thương, không xót, liên hồi quát vang:

“Đi nhanh cho kịp thời gian!”

Gượng lên té xuống không than một lời

Chúa ơi, Chúa gánh tội đời,

Khi con vấp ngã Chúa thời đỡ nâng

Xin cho con biết ân cần

Giúp người khốn khổ tấm thân cơ hàn

Chúa ơi xin hãy thương ban

Cho con theo Chúa vững vàng quyết tâm

Cho con có được lòng nhân

Cảm thông, an ủi, tương thân giúp người

Chúa ơi, lòng Chúa nhân từ

Giúp con chỗi dậy, thói hư xin chừa.

Gục đầu, thành khẩn con thưa

Giúp con chớ có hơn thua não lòng

Giúp con đừng có bội vong

Chúa thương gánh tội chỉ mong con về

Giúp con bỏ thói đam mê

Giúp cho chừa hết khinh chê thói hèn

Cho con cất tiếng ngợi khen

Tình yêu Thiên Chúa là men cuộc đời.

 

Thứ Năm: Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá

Chúa lên đến núi Cal-vê

Quân lính lột áo, máu me tuôn tràn

Đớn đau chúng cũng không màng

Đẩy xô thân Chúa, chúng càng mạnh tay

Xô nhào trên khúc gỗ cây

Dùng đinh chúng đóng chân tay của Người

Toàn thân đau đớn rã rời

Máu tuôn, thịt nát thân thời căng ra

Lòng phàm chẳng chút xót xa

Tham lam, độc ác gian tà vậy sao?

Quân lính dựng Thánh Giá cao

Thân mình chùng xuống máu đào tuôn ra.

“Cha ơi, xin hãy thứ tha

Chúng làm nên tội nhưng nào biết chi”.

Yêu thương Chúa lại thầm thì

Trối Gioan cho Mẹ, Mẹ thì của Gioan

Tình Thương Chúa mãi mãi còn

Tha cho tên trộm nỉ non khấn cầu:

“Con ơi, con hết âu sầu

Hôm nay con sẽ về Trời với Ta”

Thế rồi đảo mắt nhìn xa

Đám đông bội phản chúng la chúng cười

Hôm nào chúng chúc tụng Người

Bây giờ trở mặt nhạo cười khinh chê

Ôi thôi sao quá não nề

Tình yêu Thiên Chúa tràn trề thương ban

Thế mà lòng chúng xảo gian.

Dùng đòng đâm thấu tâm cang cạnh sườn

Máu đào chảy cạn vì thương

Chúa ơi, Chúa chết đoạn trường thế sao!

Yêu con, Chúa bỏ trời cao

Làm thân người thế, cho con trọn tình

Chúa chịu chết treo thập hình

Để cho con được trường sinh quê trời

Chúa ơi, tình Chúa cao vời

Lấy gì đền đáp biển khơi tình Ngài

Con cầu khẩn con van nài

Cho con từ bỏ tiền tài lợi danh

Xin cho con được lòng thành

Kính yêu thờ Chúa lợi danh không màng

Giúp con vật chất đừng tham

Đam mê xác thịt tà gian xa rời

Chúa ơi, tình Chúa tuyệt vời

Chúa đà chịu chết cứu đời của con

Giúp con biết sống vuông tròn

Một lòng một dạ, sắt son yêu Ngài.

 

Nguyễn Thị Phượng

Lên đầu trang