Mầu Nhiệm

11/5/2013 7:38:19 PM
Hàng năm cứ đến tháng 11 người Công Giáo đặc biệt dành riêng để cầu cho các tín hữu đã qua đời.

Đây là dịp thể hiện tình liên đới hiệp thông với nhau: con cháu thể hiện lòng hiếu thảo đối với ông bà cha mẹ, bạn hữu thân tình nhớ nhau trong lời cầu. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải nhớ đến các Đức Cha đã từng phục vụ Giáo Phận: ĐC Phêrô Martinô Ngô Đình Thục, ĐC Ant. Nguyễn Văn Thiện, ĐC Gcb. Nguyễn Văn Mầu, ĐC Rap. Nguyện Văn Diệp và ĐC Tôma Nguyễn Văn Tân (sẽ giỗ 100 ngày vào ngày 25.11, đúng ngày lễ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM).

 

Người Công Giáo thương nhớ cầu nguyện, xin lễ, làm việc lành phúc đức vì tin vào sự sống đời sau. Thật vậy, trong bài giảng lễ khi viếng Cố Đức Cha Tôma, vào ngày 20.08, ĐC Step. Tri Bửu Thiên Giáo Phận Cần Thơ đã chia sẻ: "Người không có niềm tin vào ĐKT chết là hết, nhưng đối với những người có niềm tin chết là đi vào cõi sống ngàn thu. Nhưng không phải tất cả những người chết đều được vào:

 

+ Có những người chết được vào hưởng hạnh phúc đời đời, mà ta gọi là các thánh nơi thiên đàng.

 

+ Có những người cần phải có thời gian thanh luyện trước khi vào.

 

+ Có những người vào cõi ngàn thu, nhưng lại bị vào nơi hình phạt đời đời.

 

Đối với niềm tin người Công Giáo, khi đã nhắm mắt lìa đời thì không tự cầu nguyện cho mình được, phải nhờ người khác cầu nguyện cho mình.Vì thế những người đã mất rất cần sự hy sinh của chúng ta. Cụ thể là cần những hy sinh đại xá, tiểu xá.

 

Ngay bây giờ điều cần thiết nhất là chúng ta phải cầu nguyện cho những người đã qua đời"

 

Tháng 11 sắp tới chính là cơ hội cho chúng ta sống mầu nhiệm các thánh thông công: không chỉ nhớ đến người thân, bạn hữu và các ân nhân đã qua đời mà chúng ta còn nhớ đến các Đức Cha các linh mục, tu sĩ nam nữ đã phục vụ cho Giáo Phận, cho họ đạo chúng ta cùng các linh hồn mô côi.

 

(LTT, WGP.Vĩnh Long)

Lên đầu trang